Om oss

Jag som driver FOXMO Fastighetsbyrå heter Marie Olofsdotter - har djupa rötter på landsbygden och kan trakten på mina fem fingrar. Jag har ett betydande kontaktnät och  otaliga argument för att bo just här.

Vi är specialiserade på vårt område, och kan både samhällen och landsbygd, kommunernas service, kommunikationerna, det lokala näringslivet och vår härliga natur med sina rika möjligheter till rekreation. Vi är alltid grundligt uppdaterade på marknadens bedömning av fastigheterna just här.

Jag är registrerad fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet. Det innebär fortlöpande utbildning - därtill erfarenhet och kunskaper långt utöver lagens minimikrav för en registrerad fastighetsmäklare.

Jag har också den av Mäklarsamfundet erforderliga specialistkompetensen för att förmedla jord- och skogsfastigheter.

Därutöver har jag en juris kandidattexamen, med tyngdpunkten på skatterätt och generationsskiften.

"Hårda" kunskaper...
En framgångsrik fastighetsaffär kräver djupa kunskaper i juridik, skatterätt, byggnadsteknik och marknadskommunikation.

... och "mjuka"
Men teoretiska kunskaper och datorteknik ger styrka enbart i kombination med mänsklig kompetens och personligt engagemang. För mig är varje bostadsaffär unik!. Jag arbetar dagligen med att "sälja" men vill gärna framhålla min roll som rådgivare. Jag är medveten om att försäljningspriset bara är en av flera delar i en lyckad fastighetsöverlåtelse. Långsiktiga kundrelationer är naturliga på min marknad.

Skräddarsydda lösningar
Alla bostadsaffärer marknadsförs inte på traditionellt vis. När en säljare inte öppet vill annonsera ut sin bostad är FOXMOs intressentregister en tillgång - liksom mitt personliga nätverk. Vid andra slag av överlåtelser - t ex inom släkten - är mina kunskaper på skatteområdet ofta till stor nytta.