Start

Välkommen till Olofssons Skog & Mäkleri

Olofssons Skog & Mäkleris huvudsakliga verksamhet är fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, generationsskiften, deklarationer och ekonomisk rådgivning för ägare av jord- och skogsfastigheter. Jag har lång erfarenhet av att jobba med dessa tjänster och finner ett nöje i att hjälpa jord- och skogsägare med frågor om detta. Är utbildad till fastighetsmäklare och skogsmästare.

Länk till Olofssons Skog & Mäkleri:  www.skogomakleri.se

Torp Torpshammar
Lantgård i Torps socken Lantgården ligger i Annmyran, ca 9 km sydost Torpshammar. På objektet finns bland annat bostadshus, trebilsgarage och ladugård. Total landareal 5,7 ha, varav inägomark 1,7 ha och produktiv skogsmark 3,1 ha. Virkesförråd ca 530 m³sk. Möjlighet till egen odling och djurhållning.

Pris: 850 000 kr
Tomtareal/mark: 57000 kvm