Annmyran 533 84013 Torpshammar

Torp

Lantgård i Torps socken

 • Tomtareal/mark: 57000 kvm
 • Pris: 850 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris
Budgivning pågår!

Intresserad?

Ingemar Olofsson, Fastighetsmäklare
070--2582297
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Allmän information

 • Pris:850 000 kr
 • Pristyp: Utgångspris
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Gård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Fritid, Hästgård, Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 127 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 146 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 273 000 kr
 • UppdragsID:gu9 ju8
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljning av objektet sker genom öppen budgivning till ett utgångspris om 850000 kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Ett köp är bindande först då köpare och säljare undertecknat en köpehandling. Kreditupplysning kan komma att ske av mäklaren på anbudsgivare. Budgivare skall vara medveten om att en budlista med namn, telefonnummer och bud kommer att överlämnas till säljare och köpare vid avslutad budgivning.
 • Betalningsvillkor:
  Tio procent av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objekt och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. skall vara klart innan anbud lämnas. Villkoren för försäljningen framgår av denna beskrivning och förekommande tilläggsinformation. Beskrivning av försäljningsobjektet kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 31000 kvm

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 3000 kvm

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 17000 kvm

 • Areatyp: Småhusmark lantbruk
 • Areastorlek: 700 kvm

 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 6000 kvm

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Presentation
 • Beskrivning:
  Försäljningsobjektet omfattar fastigheten Hjältan 2:62, vilken är belägen i Torps församling, Ånge kommun, Västernorrlands län. Objektet består av äldre bostadshus, trebilsgarage, ladugård m.fl. byggnader. Vidare finns inägomark, skog och skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 530 m³sk. Total areal ca 5,7 ha. Möjlighet till egen odling och djurhållning.

 • Rubrik: Vägbeskrivning, adress
 • Beskrivning:
  Objektet är beläget ca 9 km sydost Torpshammar, Torps socken, Ånge kommun. Adress: Annmyran 533, 840 13 Torpshammar.
  
  Från centrala Torpshammar: Ta Herrgårdsgatan mot Gimvägen, väg 532, sväng vänster in på väg 511 och kör ca 2 km, sväng vänster in på väg 511 och kör ca 4,2 km, sväng höger in på väg 534 och kör ca 1,7 km och ni är framme. Fastigheten ligger på vänster (södra) sida av vägen.
  N-koord 6923190 och E-koord 572694.2  Se även översiktskartor och fastighetskartor.

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skogsbruksplan:
  Produktiv skogsmark 3,1 ha, bergimpediment 0,3 ha. Totala virkesförrådet 531 m³sk, gran 82 % och 18 % löv. Medelbonitet 4,9 m³sk per ha.
 • Skogsvård:
  Produktiv skogsmark 3,1 ha, bergimpediment 0,3 ha. Totala virkesförrådet 531 m³sk, gran 82 % och 18 % löv. Medelbonitet 4,9 m³sk per ha. Skogen har inventerats av Fredrik Ståhl vid LRF Konsult i maj i år.

 • Rubrik: Fastighetens gränser
 • Beskrivning:
  Köparen/köparna är medvetna om att objektets rågångar kan vara bristfälligt märkta. Säljaren ansvarar ej för ytterligare märkning av fastighetsgränser.

 • Typ: Inägomark
 • Beskrivning:
  Areal 1,7 ha enligt skogsbruksplan.

 • Rubrik: Jordbruksarrende
 • Beskrivning:
  Jordbruksmarken är muntligen utarrenderad till bonde i Munkbysjön.

 • Rubrik: Visning/besiktning
 • Beskrivning:
  Visning av byggnaderna på brukningscentrum kommer att ske fredagen den 28 september. Anmälan om deltagande vid visning skall göras till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Besiktning av mark och skog på objektet får göras på egen hand. Tillbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, grannfastigheter, växande skog och eventuell förekommande jakt.

 • Rubrik: Städning och lösöre
 • Beskrivning:
  Bostadshuset överlåts i flyttstädat skick och övriga byggnader i grovstädat skick. Den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen/köparna.

 • Rubrik: Service m.m.
 • Beskrivning:
  I Torpshammar finns bl.a. mataffär och mack, vilket är beläget ca 9 km från brukningscentrum.

 • Rubrik: Information Ånge kommun
 • Beskrivning:
  Se kommunens hemsida, www.ange.se

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakten är inte utarrenderad.

 • Rubrik: Pantbrev, inteckning, lån
 • Beskrivning:
  Det finns två skriftliga pantbrev på fastigheten, varav ett på 35 000 och det andra på 51 900. Totalt 86 900. Fastigheten är obelånad. 
  För nya inteckningar utgår stämpelskatt om 2 % på lånat belopp + 375 kr i expeditionsavgift. Källa: Lantmäteriet www.lantmateriet.se Därtill tillkommer bankens kostnader.

 • Rubrik: Lagfart
 • Beskrivning:
  Kostnaden för lagfart privatperson, är 1,5 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift och för juridisk person 4,25 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift. Källa: Lantmäteriet www.lantmateriet.se Fastighetsmäklaren hjälper vid behov till med ansökan av lagfart.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i Ånge kommun och har varit folkbokförd minst ett år i kommunen. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person dvs. privatperson kostar 3 700 kr. För juridisk person 5 700 kr i normalfallet. Källa: Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se 
  
  Fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan om förvärvstillstånd.

 • Rubrik: Driftkostnader objekt
 • Beskrivning:
  Driftkostnad 2017: El 15 897 kr, renhållning 1 117 kr, slamtömning 1 060 kr och försäkring 3 640 kr. Mäklaren hjälper till med boendekostnadskalkyl om så önskas.

 • Rubrik: Taxeringsvärde
 • Beskrivning:
  Taxeringsvärde: Småhusbyggnad 113 000 , tomtmark 28 000, ekonomibyggnad 14 000, skogsmark 94 000, skogsimpediment 1 000, åkermark 23 000 och betesmark 0. Totalt 273 000 SEK. Taxeringen genomförd 2017 Taxeringskod: 120

 • Rubrik: Areal
 • Beskrivning:
  Areal enligt fastighetsutdrag 54 800 kvm, dvs. 5,48 ha. Skogsbruksplan 5,7 ha i total areal.

 • Rubrik: Rättigheter och belastningar
 • Beskrivning:
  Fastigheten har en last, ledningsrätt, starkström, aktbeteckning 22-tor-4194.1

 • Typ: Planer, bestämmelser mm
 • Beskrivning:
  Fastigheten har inga planer eller bestämmelser.

 • Rubrik: Id-kontroll
 • Beskrivning:
  Id-kontroll av köparen/köparna kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”.

 • Rubrik: Tillträde
 • Beskrivning:
  Tillträde efter överenskommelse mellan parterna.

 • Rubrik: Energideklaration
 • Beskrivning:
  Energideklaration är beställd.

 • Rubrik: Friskrivning angående fel och brister i fastighet/objekt
 • Beskrivning:
  Säljaren har för avsikt att friskriva sig angående fel och brister i fastighet/objekt, vilket kommer att skrivas in i en köpehandling.

 • Rubrik: Kontroll av skogsbruksplan
 • Beskrivning:
  Skogsbruksplan bygger på stickprovsvisa okuläruppskattningar av skogens volym, ålder, trädslagsblandning m.m. i fält och grundar sig följaktligen inte på någon exakt mätnings-metod. Det tillkommer köparen att själv eller med kompetent hjälp kontrollera skogs-tillståndet inom objektet. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det understryks att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte består av någon garanti.

 • Rubrik: Ansvarig mäklare
 • Beskrivning:
  Försäljningsobjektet utbjudes till försäljning genom Ingemar Olofsson registrerad och ansvarig fastighetsmäklare vid Olofssons Skog & Mäkleri, Villavägen 2,             854 67 Sundsvall, mobil 070-258 22 97, e-post: olofssons@skogomakleri.se

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

Kommande visningar

28 september, 2018Enbart bokade visningar

Byggnader

  Bostadshus

  Allmän information

  • Byggnadskommentar:
   Bostadhuset är ursprungligen ett så kallat Per-Albin-torp i 1 1/2-plan med stomme i trä och plåttak och två kv i betong, stup- och hängrännor i plåt, uppförd under slutet av 1930-talet (ett flertal Per-Albin torp kom till under tidsepoken 1930-1940-tal med anledning av att dåvarande statsministern Per-Albin Hanssons ministär skapade ett gynnsamt statligt småbrukarlån), boarea 96 kvm och biarea 0 kvm enligt taxering 2017. Byggnaden har fasad i rödmålad stående träpanel, treglasfönster, uppvärmning med bergvärme och med möjlighet till veduppvärmning (funktionaliteterna för veduppvärmning är oklar), ventilation, självdrag, eget vatten och avlopp. Fiber för tv och internet har beställts. Bostaden har byggts ut och renoverats under 1980-talet.
   
   Nv: Hall, kök med spishäll, fläkt, vedpanna, kyl och frys, vardagsrum med trägolv, badrum med duschkabin, wc och tvättställ. Köket har förberetts för diskmaskin.
   
   Öv: Två sovrum, hall med klk, tv-rum/sovrum med öppen spis och utgång till balkong, samt äldre badrum med sittbadkar, wc och tvättställ.
   
   Övre kv: Hobbyrum, förråd, tvättstuga med tvättho, utrymme för bergvärmepump och två frysar.
   
   Nedre kv: Matkällare, ny vattenpump och utrymme för styckning av djur.
   
   På tomten finns bl.a. två växthus, flaggstång, äppelträd, körsbärsträd, vinbärsbuskar m.m.

  Ladugård

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Äldre byggnad delvis i trä, delvis i betong med plåttak, byggår okänt. I byggnaden finns i nv äldre utrymme för förvaring av djur, två förråd och i öv, höskulle. Byggarea 123 kvm enligt taxering.

  Trebilsgarage

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig
  • Beskrivning:
   Byggnad i plåt med gjuten platta och tre portar uppförd under 1980-1990-tal.

  Snickarbod och traktorgarage

  Allmän information

  • Beskrivning:
   Byggnad i plåt.

  Växthus.

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Övrig