Västra Ormsjö 2:60

Dorotea

Dorotea Västra Ormsjö 2:60

 • Tomtareal/mark: 1963340 kvm
 • Pris: 2 400 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Observera att området med byggnader är avstyckat och ingår INTE i försäljningen. 
  
  Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen upprättades under 2011 Risberg Skogskonsult AB. Planen är uppräknad och reviderad i fält 2018. 
  Skogsbruksplanen omfattar 193 ha varav 173 ha produktiv skogsmark med 12 801 m³sk, till största delen medelåldrig skog med en medelbonitet på 3,5. 
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten ingår Licensområde i Västra Ormsjö om 2 623 ha . Fiske vid lösande av fiskekort . 
  
  Stefan andersson 0942- 51422
  hantverkargatan 2 Dorotea
  
  ett par skifte kan ingå i Dorotea älgskötselområde. 
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 2 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Skriftliga bud skall vara Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2018-10-24
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad år 2011 Risberg Skogskonsult AB. Planen är uppräknad och reviderad i fält 2018. 
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris:2 400 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 111 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 2 253 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 2 364 000 kr
 • UppdragsID:gwx 5c0
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 24 oktober, 2018

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Dorotea Granliden Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Båtplats mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Dorotea Granliden Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Ormsjö K Nr 2, Bearb.konc. enl minerallagen (Beslutsdatum: 20030512)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att använda vägen x för skogsbrukstransporter. - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Allmän information

  • Boarea (BOA): 86 kvm
  • Biarea (BIA): 73 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad:111 000 kr

  Byggnad

  • Byggår: 1959