Sorsele Sandsele 2:39

Blattnicksele

Sorsele - Sandsele 2:39

 • Tomtareal/mark: 1468494 kvm
 • Pris: 1 600 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen upprättades 2016-09-13 av skogstjänsteman Joel Dahlgren
  Skogsbruksplanen omfattar 142,4 ha varav 88,6 ha produktiv skogsmark med 7 574m³sk, till största delen medelåldrig skog med en medelbonitet på 3,4  
  
  OBS!! det pågår en lantmäteriförrättning på fastigheten. byggnaderna inkl. inägamarken sålda under 2017. se markering under fliken bilder 
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten ingår i Sandsele VVO 5400 ha. Fiskevårdsområde gäller för Vindelälven
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 1 600 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Skriftliga bud skall vara Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2018-10-24
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad 2016-09-13 av skogstjänsteman Joel Dahlgren
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris:1 600 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 148 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 309 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 457 000 SEK
 • UppdragsID:gdm dde
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 24 oktober, 2018

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Sandseleforsen, Naturreservat (Beslutsdatum: 19820927)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Sandseleforsen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Vindelälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad:7 000 SEK

  Allmän information

  • Boarea (BOA): 92 kvm
  • Biarea (BIA): 5 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad:141 000 SEK

  Byggnad

  • Byggår: 1951