VILHELMINA SVANNÄS 1:4

Svannäs

Svannäs 1:4

 • Tomtareal/mark: 3333375 kvm
 • Pris: 4 900 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen upprättades under 2013 av Skogstjänsteman Nils Lundgren hos Skogssällskapet och är uppräknad i programmet pcSKOG och reviderad 2018.
  Skogsbruksplanen omfattar drygt 337 ha varav 245,7 ha produktiv skogsmark med 22 790 m³sk, stor del slutavverkningsbar skog med en medelbonitet på 3,8. 
  Under senare år har stora arealer röjts samt en del gallringar har utförts. fastigheten kräver därför inte några större arbetsinsatser kommande 10 års perioden
  Fastigheten är i 3 (tre) skifte.
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten ingår i Svannäs VVO 6 178 ha. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området. 
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 4 900 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Skriftliga bud skall vara Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2018-11-27. 
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad 2013 av Skogstjänsteman Nils Lundgren och är uppräknad i programmet pcSKOG. 
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris:4 900 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 3 042 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 3 042 000 kr
 • UppdragsID:g2d 8sq
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 27 november, 2018

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Vilhelmina Svannäs Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Vilhelmina Svannäs Ga:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Samfällighet
 • Beskrivning:
  VILHELMINA SVANNÄS S:8

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning