Stentorp 8

Sorsele

Sorsele - Abmoberg 3:92

 • Tomtareal/mark: 939670 kvm
 • Vattenareal: 9060 kvm
 • Pris: 400 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen upprättades under 2018 av skogsjänsteman på Skogsstyrelsen. Inventeringen lades till grund för värderingen på vilket skogsbruksplanen är upprättad 
  Skogsbruksplanen omfattar drygt 90 ha varav 40 ha produktiv skogsmark med 1 451 m³sk, till största delen ung skog . Medelbonitet på 3. 
  
  Det föreligger ett krav på återväxtåtgärder på fastigheten om ca 9,4 ha vilken innefattar markberedning och plantering. Detta kommer att annulleras vid en försäljning till ny ägare. 
  Den nya ägare ålägger sig att inom fem år åtgärda föryngringen. 
  Fastigheten är i 1 (ett) skiften. 
  
  OBS!! Fastigheten är under lantmäteriförrättning. Säljaren förbehåller sig att stycka av ca 4,5 ha av skifte. Se bild - Karta Markerad avstyckning. 
  En del av marken ska från Abmoberg 3:92 överföras till Abmoberg 3:65. Servitut kommer bildas till förmån för Abmoberg 3:92 som avser rätt att använda vägen på det överförda markområdet. 
  Kommer även ett servitut bildas till förmån för Amoberg 3:65 som avser rätt att ta vatten ur en befintlig brunn på Abmoberg 3:92
  
  -Bostadshuset är ett tvåvåningshus med källare. Bottenvåningen har kök, sovrum, vardagsrum samt toalett med dusch. 
  -Övervåningen har ett kontor/sovrum med balkong, och ett sovrum med två klädalkover med snedtak. Trapphall med flertal stora garderober. 
  
  Källare - flertal rum för förvaring samt tvätt och klädvård. duschutrymme och rum med verkstad samt jordkällare. 
  
  -Takaltan som är delvis inglasad
  -Vidbyggt garage med plats för en bil samt utrymme för förvaring. 
  -Ladugård som tidigare används för djurhållning, idag används det som förråd
  -Fullt användbar bagarstuga
  -Loge - På halva delen av byggnaden har taket rasat 
  -Maskinhall - taket har rasat in under vintern 2017-2018
  
  Jordvärme installerades 2016
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten har enskild jakt Fiske vid lösande av fiskekort. 
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Skriftliga bud skall vara Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2019-01-31
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad år 2018 av skogsjänsteman på Skogsstyrelsen. . 
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris:400 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 116 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 295 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 411 000 kr
 • UppdragsID:gq8 tkx
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 31 januari, 2019

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Sorsele Abmoberg Ga:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Fiske mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg vattentäkt

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Fiske mm

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad:9 000 kr

  Allmän information

  • Boarea (BOA): 109 kvm
  • Biarea (BIA): 65 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad:107 000 kr

  Byggnad

  • Byggår: 1945