STORUMAN GUBBTRÄSK 1:8

Gubbträsk

Sorsele Gubbträsk 1:8

 • Tomtareal/mark: 671080 kvm
 • Pris: 985 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Skogsbruksplanen upprättades av Skogstjänsteman Håkan Sikström. 
  Skogsbruksplanen omfattar 68,3 ha varav 48 ha produktiv skogsmark med 3 938 m³sk, till största delen medelålder -till äldre skog med en bonitet på 3,4 
  Fastigheten är i 1 (ett) skiften.
  
  Kraftbolag planerar att för placering av jordkabel över fastigheten. Eventuell ersättning betalas till markägaren. 
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns ett område av höga natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten har enskild jakt. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 985 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Skriftliga bud skall vara Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2019-02-15. 
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad av Skogstjänsteman Håkan Sikström. 
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris:985 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 600 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 600 000 kr
 • UppdragsID:go3 s7v
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 15 februari, 2019

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Biotopskydd 2001:46, Biotopskydd (Beslutsdatum: 20010122)

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning