Vilhelmina Siksjö 5:2

Vilhelmina

Siksjö 5:2

 • Tomtareal/mark: 12470259 kvm
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Per Thiger, Fastighetsmäklare
070--656 86 22
Anna Thiger, Assistent
070--245 75 98
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • Väl arronderad skogsfastighet. Uppdaterad skogsbruksplan via LRF 
  
  Två möjliga tomter i by nära Vilhelmina flygplats, med befintlig betongplatta. Nybyggd timmerstuga, ensligt belägen, i behov av åtgärder. Eget vatten. Ström dragen men bortkopplad.
  Fastigheten har två områden med julgransodlingar samt möjlighet till vindkraft. Diverse maskiner i stor ladugård som behöver tömmas och rivas. 
  Tillväxtfastighet - en god investering för framtiden! 
  
  För frågor kontakta säljaren; 
  Annika Collen 
  070-616 13 66
  
  Intresseanmälan, kontakta Fastighetsmäklare Per Thiger 
  070-656 86 22
  per@thigerskog.se
  
  Skogsbruksplan
  Skogsbruksplanen upprättades under 2017 av Skogstjänsteman från LRF. 
  Skogsbruksplanen omfattar drygt 1 250 ha varav 746 ha produktiv skogsmark med 37 419 m³sk, till största delen medelåldersskog. 
  
  Skogsvårdslagen
  Brukningsenheter större 50 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.
  
  Fastighetsgränser
  Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.
  
  Natur och Kultur.
  På fastigheten finns inte några natur- eller kultur- värden. Källa skogsstyrelsen.
  
  Jakt och fiske.
  Fastigheten ingår i Siksjö VVO på 7 930 Ha. Egen jakt på en areal av 1400 Ha.
  Fiske kan ske mot lösande av fiskekort. 
  
  Försäljningssätt
  Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.
  
  Intresserade ska kontakta Thiger Skog, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele. 
  
  Betalningsvillkor
  10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 
  
  Besiktning och undersökningsplikt.
  Skogsbruksplan är upprättad 2010 och är uppräknad samt justerad med de avverkningar som gjorts till år 2017 av Skogstjänsteman på LRF Konslut. 
  Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.
  
  Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
  
  Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 122
 • Taxeringsvärde byggnad: 3 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 5 622 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 5 625 000 kr
 • UppdragsID:gmk 9sf

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Dalasjö, Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 20040315, Registreringsdatum: 20140513)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att nyttja område x för vägändamål. - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att nyttja befintliga vattentäkter (kallkällor) samt bibehålla och underhålla ledning. - Vattentäkt

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Vattentäkt

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Nyttjanderätt OMRÅDE

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Byggnader

  Allmän information

  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad:3 000 kr