HAGFORS NORRA LOFFSTRAND 1:62 och 1:65 och VÄSTRA TÖNNET 1:39

.

Obebyggda skogsfastigheter i Norra Loffstrand och Västra Tönnet

 • Pris: 2 825 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 53,8974 ha

Fastighetsmäklare

Bo Andersson

Kommande visningar

Visning/besiktning av skogsskiften/åkermark sker på egen hand eller genom sakkunnig. Vederbörlig hänsyn tas till omkringliggande boende, växande gröda, djurhållning samt skogsmark.

Boka visning

HAGFORS NORRA LOFFSTRAND 1:62 och 1:65 och VÄSTRA TÖNNET 1:39, .
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt
Skogsskifte, exempelbild
Översiktskarta Norra Loffstrand 1:62
Översiktskarta Norra Loffstrand 1:65
Översiktskarta Västra Tönnet 1:39

Beskrivning

Tre obebyggda skogsfastigheter fördelat på sju skiften belägna i Norra Loffstrand och Västra Tönnet, Ekshärad. Total areal 55 ha med en produktiv skogsmark om 52,2 ha med ett virkesförråd om 8 545 m3sk varav 908 m3sk är G1, S1-S3 skog. 2,7 ha av den produktiva arealen är avsatt i planens certifiering för NS/NO. Fastighetens medelbonitet är beräknad til 5,55 m3sk/ha. Bra tillgänglighet med omfattande vägnät. Slåttervall om ca 1,8 ha, inom Västra Tönnet 1:39. Jakträtt i Loffstrand V.V.O och Haraortens V.V.O. Visning: Det åligger en intresserad att själv, eller med sakkunnig, gå över fastigheten innan budläggning. Bud: Skall vara finansierade, säljare förbehåller sig fri prövningsrätt. Bud kan även läggas på respektive fastighet. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förvärvstillstånd kan behöva sökas av köpare.

Allmän information

 • Pris: 2 825 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 2 064 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 064 000 SEK
 • UppdragsID: G3A KT4
 • Försäljningssätt

Mark

 • Areanamn: Norra Loffstrand 1:65
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 12,0000 ha

 • Areanamn: Norra Loffstrand 1:62 och Västra Tönnet 1:39
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 39,0000 ha

 • Areanamn: Norra Loffstrand 1:62 och Västra Tönnet 1:39
 • Areatyp: Impediment
 • Areastorlek: 2,0000 ha

 • Areanamn: Norra Loffstrand 1:62 och Västra Tönnet 1:39
 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1,0000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, G2: 765 m³sk
 • Bonitet: 6 m³sk/ha/år
 • Total volym: 8 545 m³sk
 • Upprättad: 1 januari 2019
 • Skogsbruksplan:
  På fastigheten finns en skogsbruksplan uppdaterad 2019, fältarbete utfört januari 2009 genom Rolf Ljunberg, Foran.
  Enligt skogsbruksplanen är total areal 55 ha med en produktiv skogsmark om 52,2 ha med ett virkesförråd om 8 545 m3sk varav 908 m3sk är G1, S1-S3 skog. 
  Fastighetens medelbonitet är beräknad til 5,55 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 51,5%, gran 31% och löv 17,5%.
  
  Marberedning och plantsättning är beställd och kommer bekostas av säljare. Avd 30 och 38 planteras med tall, avd 33 planteras med gran, avd 30 kommer också markberedas.
  
  Fördelning 
  Huggningsklass/ha/m3sk.
  K1 4,8 ha. 0 m3sk.
  K2 0 ha. 0 m3sk.
  R1 4,4 ha. 164 m3sk.
  R2 8,4 ha. 602 m3sk.
  G1 31,2 ha. 6 805 m3sk.
  G2 2,8 ha. 765 m3sk
  S1 0 ha. 0 m3sk
  S2 0 ha. 0 m3sk.
  S3 0,6 ha. 152 m3sk.
  Totalt 52,2 ha 8 545 m3sk.
 • Skogsvård:
  2,7 ha av den produktiva arealen är avsatt i planens certifiering för NS/NO.
 • Skogsvårdslagen:
  https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
 • Fastighetsgränser:
  Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakträtt i Loffstrand V.V.O om ca 2 380 ha och Haraortens V.V.O om ca 3 300 ha.

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Fastigheten säljs i befintligt skick, varvid det åligger en intresserad spekulant att själv inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut.
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  FRISKRIVNING
  En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Information tagit från Länstyrelsen Värmlands hemsida :
  Förvärv av lantbruksfastigheter
  Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.
  
  Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
  
  Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.
  
  Fysisk person
  Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.
  
  Du behöver inte tillstånd om:
  
  Du redan äger en del av fastigheten.
  Du får fastigheten genom arv eller testamente.
  Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
  Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.
  
  
  Juridisk person
  Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:
  
  Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
  Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.
  För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:
  
  -ett bolag
  -kyrkan
  -kommunen
  -en förening
  -en stiftelse.
  
  Glesbygd och omarronderingsområde i Värmland enligt jordförvärvslagen (1979:230)
  
  Glesbygd:
  Eda kommun: Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
  Torsby kommun: Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Samtliga församlingar
  Sunne kommun: Gräsmarks församling
  Filipstads kommun: Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
  Hagfors kommun: Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
  Arvika kommun: Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
  
  Omarronderingsområde:
  Eda kommun: Järnskogs församling
  Torsby kommun: Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Västra Fågelviks församling
  Sunne kommun: Lysviks församling
  Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.
  
  Nya avgifter från 1 januari 2020
  Från och med 1 januari träder förordningen om ändring i avgiftsförordningen, SFS 2019:699 i kraft. Detta innebär att från och med 1 januari 2020 blir det högre ansökningsavgifter för förvärvstillståndsprövningar.
  
  De nya avgifter som ska tillämpas är följande:
  
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor.
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde) blir avgiften 0 kronor precis som tidigare.
  För juridiska personer blir avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 10 miljoner kronor eller mindre. Om fastigheten är värd mer än 10 milj kronor, det vill säga ska prövas av Jordbruksverket, blir avgiften 15 900 kronor.
  För en juridisk person som köper en fastighet av en annan juridisk person i ett glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor, men fortsatt 0 kr inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde).
  
  Bankgiro
  Bankgiro 5051-7739 ska användas när du söker förvärvstillstånd.
  
  Utländska kunder ska använda:
  
  IBAN: SE14 1200 0000 0128 1010 4794
  
  BIC/SWIFT: DABASESX

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fastnäs Ga:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Torsby Fastnäs Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Hara Ga:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Hagfors Västra Tönnet Ga:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:7

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  HAGFORS VÄSTRA TÖNNET S:9

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Områdesbestämmelse 1995-10-31: Västra Tönnet

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt