Lämmås 2, 683 92 Hagfors

Lämmås, Edebäck

Gård i Lämmås, Edebäck med häst- och skogsinriktning, åker- och betesmark!

Välskött häst/skogsgård med ett lantligt och naturskönt läge. Boningshus helrenoverat, uppvärmning med bergvärmepump, golvvärme i bottenvåning. Hästhållning har haft inriktning mot trav men det finns fina ridvägar i omgivningen på egen skogsmark, ca 3,5 km till Hagfors Travbana med ca 1800m rakbana.
 • Pris: 6 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 85,5704 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Fastighetsmäklare

Bo Andersson

Kommande visningar

Respektera säljares önskemål att boka visning med fastighetsmäklare. Intressenter skall ha lånelöfte på minst utgångspris innan visning. Skogsskiften går man över själv eller med hjälp av sakkunnig.

Boka visning

Lämmås 2, 683 92 Hagfors, Lämmås, Edebäck
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt

Beskrivning

Varmt välkommen till Lämmås 2 i Edebäck Hagfors kommun. Boningshus i 1½-plan med källardel. Boyta på ca 116 kvm och biyta på ca 15 kvm. Rumsfördelning: Bottenvåning med kök, vardags-/matrum i vinkel, duschrum samt stor entréhall. Övervåning med tre sovrum, badrum samt möblerbar hall. Altan under tak samt balkong på övervåning. 
Total areal 76,2 ha fördelat på tre skiften, 14 ha inägomark, 53,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 9 859 m3sk varav 6 046 m3sk är S1-S3 skog. Medelbonitet 6,6 m3sk/ha. Snittvolym på 186 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är: Tall 54%, Gran 32% och Löv 14%. Jakträtt i Ängåsens Jaktvårdområde. 
Kortfakta: Byggår: 1800-tal (1909 enligt taxering), om/tillbyggnadsår tillbyggt under 50-talet, renoverat under 90/00-talet. Boyta: 116 kvm Biyta: 15kvm. Ekonomibyggnader: Stall med 6 boxar, vidbyggt höförråd, maskinhall, äldre ekonomibyggnad och förråd/spannmålstork. Tomt: 855 704 kvm enligt tax.uppgifter (76,2 ha enligt skogsbruksplan). V/A: Djupborrad brunn/Enskilt avlopp. Uppvärmning: IVT bergvärmepump, golvvärme på bottenvåning samt radiatorer på öv, öppen spis med braskassett. Fiber: Installerat. Energideklaration: Energiklass C. Tillträde: Enligt överenskommelse. OBS! Förvärvstillstånd kan behöva sökas av köpare.

Allmän information

 • Pris: 6 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Gård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Hästgård, Skog, Gård, Åker
 • Taxeringsvärde byggnad: 551 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 114 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 665 000 SEK
 • UppdragsID: G4C 962

Mark

 • Areanamn: Övrig mark
 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 5,0000 ha

 • Areanamn: Inägomark
 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 14,0000 ha

 • Areanamn: Prod. skogsmark
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 53,1000 ha

 • Areanamn: Impediment och väg/ledning/vatten
 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 4,0000 ha

 • Areanamn: Tomt boningshus
 • Areatyp: Småhusmark lantbruk
 • Areastorlek: 0,1500 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, G2: 346 m³sk
 • Skog, S2: 363 m³sk
 • Bonitet: 7 m³sk/ha/år
 • Skog, S1: 5 196 m³sk
 • Total volym: 9 859 m³sk
 • Upprättad: 12 oktober 2017
 • Skogsbruksplan:
  På fastigheten finns en skogsbruksplan uppdaterad 2023, fältarbetet utfört 2017-10-12 genom Lars Spets. Avdelningarna 35, 37, 47, 49 är avverkade efter planens ursprungliga upprättande, avdelningarna är planterade och även hjälplanterade enligt uppgifter av markägaren till planläggare.
  Enligt skogsbruksplanen är total areal 76,2 ha fördelat på tre skiften, produktiv skogsmark om 53,1 ha och ett virkesförråd om 9 859 m3sk varav 6 046 m3sk är S1-S3 skog. 
  
  Tillväxt och avverkning: Virkesvolymen är totalt 9 859 m³sk vilket ger en snittvolym på 186 m3sk/ha. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till 6,6 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är: Tall 54%, Gran 32% och Löv 14%. Tillväxten ligger på ca 330 m3sk/år. Avverkningsförslaget ligger på 1 265 m3sk fördelat på ca 772 m3sk gallring och 493 m3sk föryngringsavverkning. Det finns ett bra vägnät så att man kommer åt att sköta skogen på ett bra sätt.
  
  Skötselråd: I de äldre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid då dessa syftar till att öka dimensionen och lägga över produktionen på de värdefullaste träden inför slutavverkningen. I de yngre gallringsbestånden bör föreslagna åtgärder utföras i tid, då utvecklingen i dessa bestånd går relativt fort. Detta för att det framtida beståndet ska få en så god kvalitet som det är möjligt. Övrig skogsvård är föreslagen som alternativ- eller följdåtgärder, vilka är beroende av en tidigare utförd åtgärd. 
  
  Fördelning 
  Huggningsklass/ha/m3sk.
  K1) 0,5 ha. 0 m3sk.
  K2) 12 ha. 66 m3sk.
  R1) 0 ha. 0 m3sk.
  R2) 3,5 ha. 89 m3sk.
  G1) 14,3 ha. 3252 m3sk.
  G2) 1,7 ha. 346 m3sk
  S1) 17,6 ha. 5196 m3sk
  S2) 1,2 ha. 363 m3sk.
  S3) 1,9 ha. 487 m3sk.
  E1-3) 0.4 ha. 60 m3sk.
  
  Totalt 53,1 ha 9 859 m3sk.
 • Skogsvård:
  Naturvård: På fastigheten är det föreslaget 7,3 % naturvård fördelat på 2 ha naturvård skötsel och 1,9 ha naturvård orört. Det finns ingen nyckelbiotop registrerad på fastigheten. Lövandelen på fastigheten är 11 %. En långsiktig strävan bör vara en lövandel på minst 10 % i föryngringsmogen skog. I ungskogarna bör andelen löv vara betydligt högre. I lämpliga fall kan lövet utnyttjas som kvalitetsdanare åt barrvirket, detta gäller främst gran.
  
  Kulturvärden: Det finns fornlämningar registrerade på fastigheten. Även oregistrerade lämningar som t.ex. kolbottnar kan finnas på fastigheten. Det är viktigt att dessa märks upp i samband med avverkning för att skyddas
 • Skogsvårdslagen:
  https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/
 • Fastighetsgränser:
  Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakträtt i Ängåsens Jaktvårdområde om ca 350-360 ha. Gemensam älgjakt, tilldelning 2023, 1 st kalv. Småvilt på egen mark och enligt överenskommelse med markägare på övrig mark.

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Fastigheten säljs i befintligt skick, varvid det åligger en intresserad spekulant att själv inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut.
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  FRISKRIVNING
  En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Information tagit från Länstyrelsen Värmlands hemsida :
  Förvärv av lantbruksfastigheter
  Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.
  
  Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
  
  Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.
  
  Fysisk person
  Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.
  
  Du behöver inte tillstånd om:
  
  Du redan äger en del av fastigheten.
  Du får fastigheten genom arv eller testamente.
  Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
  Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.
  
  
  Juridisk person
  Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:
  
  Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
  Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.
  För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:
  
  -ett bolag
  -kyrkan
  -kommunen
  -en förening
  -en stiftelse.
  
  Glesbygd och omarronderingsområde i Värmland enligt jordförvärvslagen (1979:230)
  
  Glesbygd:
  Eda kommun: Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
  Torsby kommun: Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Samtliga församlingar
  Sunne kommun: Gräsmarks församling
  Filipstads kommun: Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
  Hagfors kommun: Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
  Arvika kommun: Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
  
  Omarronderingsområde:
  Eda kommun: Järnskogs församling
  Torsby kommun: Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Västra Fågelviks församling
  Sunne kommun: Lysviks församling
  Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.
  
  Nya avgifter från 1 januari 2020
  Från och med 1 januari träder förordningen om ändring i avgiftsförordningen, SFS 2019:699 i kraft. Detta innebär att från och med 1 januari 2020 blir det högre ansökningsavgifter för förvärvstillståndsprövningar.
  
  De nya avgifter som ska tillämpas är följande:
  
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor.
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde) blir avgiften 0 kronor precis som tidigare.
  För juridiska personer blir avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 10 miljoner kronor eller mindre. Om fastigheten är värd mer än 10 milj kronor, det vill säga ska prövas av Jordbruksverket, blir avgiften 15 900 kronor.
  För en juridisk person som köper en fastighet av en annan juridisk person i ett glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor, men fortsatt 0 kr inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde).
  
  Bankgiro
  Bankgiro 5051-7739 ska användas när du söker förvärvstillstånd.
  
  Utländska kunder ska använda:
  
  IBAN: SE14 1200 0000 0128 1010 4794
  
  BIC/SWIFT: DABASESX

Kostnader

 • Vatten och avlopp: 1 100 SEK/år
 • Sotning: 875 SEK/år
 • Väg: 1 864 SEK/år
 • Renhållning: 2 103 SEK/år
 • Årlig elförbrukning: 11 129 kWh/år
 • Hushållsel: 25 085 SEK/år
 • Försäkring: 13 565 SEK/år
 • Försäkring:
  Länsförsäkringar
 • Summa driftkostnad: 44 592 SEK/år
 • Antal personer i hushållet: 1

 • Beskrivning av kostnader:
  Våg/samfällighetsavgifter skiljer sig varje år beroende på uttaxering från samfälligheter.

 • Fastighetsskatt/-avgift: 2 490 SEK

 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  HAGFORS EDEBÄCK GA:1 - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  HAGFORS SJÖGERÄNDEN GA:2 - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: STARKSTRÖM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning, Nätstation - se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: RÄTT TILL ELEKTRISK STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: VÄG MM - SE BESKRIVNING

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Med det avstyckade området följer dels rätt såsom utfartsväg begagna den väster om det avstyckade området belägna vägen - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: RÄTT ATT ANLÄGGA, ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA VÄGEN V - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut VÄG MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning, Nätstation

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderätt Tele

Byggnader

 • Boningshus

  Allmän information
  • Antal rum: 5 (3 Sovrum)
  • Boarea (BOA): 116 kvm
  • Biarea (BIA): 15 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad: 284 000 SEK
  • Rumsbeskrivning:
   Bottenvåning
   Kök: Spishäll, varmluftsugn, spisfläkt, diskmaskin, kyl och frys. Över- och underskåp med skåpsluckor i ek, arbetsbänkar i ek. Två diskhoar, en dubbel samt rund avsköljningsho. Matplats vid köksfönster. Ekparkett samt tapetserade väggar. Vattenburen golvvärme. 
   Vardags-/Matrum i vinkel: Ekparkett och tapetserade väggar. Öppen spis med braskassett. Utgång till altan från matplats. Vattenburen golvvärme. 
   Duschrum: Dusch, WC, handfat. Klinker på golv, kakel på vägg. Vattenburen golvvärme. Elektrisk handdukstork. 
   Hall: Klinker/ekparkett samt tapetserade väggar. Klädgarderob. Städskåp. Vattenburen golvvärme. Upp och nedgång till övervåning samt källare. 
   
   Övervåning
   Sovrum: Laminatgolv, tapetserade väggar. Fyra inbyggda garderober. 
   Sovrum: Laminatgolv, tapetserade väggar. En inbyggd garderob. 
   Sovrum: Laminatgolv, tapetserade väggar. En inbyggd garderob. Utgång till balkong. 
   Badrum: Badkar, WC samt handfat. Våtrumsmatta på golv och vägg. 
   Hall: Laminatgolv, tapetserade väggar. En inbyggd garderob. Klädkammare. 
   
   Källare
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909
  • Grund: Källardel/Torpargrund
  • Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
  • Fönster: 3-glasfönster (äldre fönster i badrum öv)
  • Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Bjälklag: Trä
  • Stomme: Timmer/regelstomme
  • Typ av uppvärmning: Bergvärmepump
  • Märke på värmeanläggning: IVT
  • Parkeringsbeskrivning: Grusad gårdsplan
  • Uteplatsbeskrivning: Altan i vinkel under tak på ca 30 kvm. Balkong på övervåning på ca 10 kvm. Stenlagda gångar och vid entré.
  • TV/internet: Fiber installerad.
  • Vatten: Djupborrad brunn
  • Avlopp: Enskilt avlopp
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • Jordat eller ojordat: Delvis jordat
  • Huvudsäkring: 25 A
  • Skorstenstyp: Murad skorsten
  • Senast provtryckt: 2021-06-15
  • Skorstenskommentar: Sotad 2024-02-15.
  Energideklaration
  • Energideklaration utförd: 5 september 2023
  • Energistatus: Energideklaration är utförd
  • Specifik energianvändning: 45 kWh/m²
  • Energiprestanda, primärenergital: 71 kWh/m²
  • Energiklass: C
  • Besiktningsman: Tomas Johansson, KanBoBra Inomhusmiljö
 • Stall och lager för hö

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 216 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 193 000 SEK
  • Beskrivning:
   Byggsätt stalldel: Betongplatta. Murade väggar med puts/träpanel i gavelspets. Stallfönster med invändigt galler i boxar. Plåttak. Gångdörrar till gödselstack/höränne, dubbeldörr i gavel vid in/utkörning med travhästar. Plåttak i tak. Ventilation. Sex boxar, galvad stålkonstruktion, formplywood. Två sadelkammare/foderrum. Bred stallgång med plats för travselning. Vatten/el indraget, enkelt avlopp. 
   Byggsätt höränne. Träkonstruktion. Plåtväggar. Plåttak. Enkel dubbeldörr så att man kan komma in med traktor.
   
   Tre rasthagar intill stall, efter skörd har även andra delar stängslats för sommarbete.
 • Äldre ekonomibyggnad med tillbyggnad på baksida

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 75 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 15 000 SEK
  • Beskrivning:
   Byggsätt ekonomibyggnad. Äldre betongplatta som spruckit. Träkonstruktion. Träpanel. Plåttak. Två garageplatser/förråd. Äldre stalldel med boxar, ej godkända enligt dagens regelkrav. 
   Byggsätt tillbyggnad. Hårdgjord yta för traktor och jordbruksredskap. Stolpkonstruktion. Plåttak.
 • Maskinhall

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 135 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 59 000 SEK
  • Beskrivning:
   Byggsätt: Hårdgjorda ytor för traktorer och jordbruksredskap. Träkonstruktion. Plåtväggar. Plåttak. Skjutportar.
 • Förråd/spannmålstork

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 30 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Beskrivning:
   Byggsätt: Betongplatta. Murade väggar/regelstomme med träpanel. Plåttak. Spannmålsfläkt.

Inteckningar

 • Inteckningar: 7
 • Totalt belopp: 1 043 000 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt