Gamla lanthushållsskolan Plönninge

Harplinge

Skola i vacker miljö med elevbostäder!

 • Våningsplan: 3 av 3
 • Våningsplan: 3 av 3

Intresserad?

Lennart Johansson, Kontaktperson
0733-- 24 45 71
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Allmän information

 • Bostadstyp:Lokal
 • Gatuadress: Plönninge
 • Totalarea:2015 kvm
 • UppdragsID:gqn z95
 • Objektstyp:Lokaluthyrning
 •  Skola

Våningsplan

 • Bottenvåning: Förråd, personalutrymme, skolsköterska etc. 
  Våning 1: 11 st elevrum, skolsalar samt lärarrum. 
  Våning 2: 5 st elevrum, skolsal samt pausrum etc

Byggnad

 • Allmän information Kommentar:
  Gårdarna som bildat dagens Plönninge tillhörde sedan gammalt Bårarps säteri i Rävinge. På 1790-talet slog den adlige majoren Jöns Ehrenborg sina gårdar i Harplinge och bildade ett nytt stort gods - Plönninge säteri. Godset stannade i familjen Ehrenborgs ägo till runt 1850 då det köptes av den likaledes adliga familjen Gyllenhammar. Mellan 1862-1907 ägdes godset av familjen von Schéele som bedrev stort jordbruk, hade mejeri, genomförde jordbruksexperiment men var också föregångare när det gällde att anordna utbildning inom jordbrukssektorn. Exempelvis besökte rektorn vid Alnarps lantbruksinstitut Plönninge 1896 och var så imponerad att han skrev om det välskötta jordbruket på Plönninge i den allmänt spridda tidningen "tidskrift för lantmän". Nuvarande corps de logi är uppfört under familjen von Schéeles tid och har under lantbruksskoletiden använts som rektorsbostad. Plönninge har alltså en lång utbildningsstradition, redan innan lantbruksskolan förlades dit.
  Jordbruksutbildningen i Halland har också gamla traditioner. Hallands lantmannaskola bildades redan 1873 och flyttade de första åren runt omkring i Halland. 1907 invigdes Katrinebergs folkhögskola och då förlades också lantbruksutbildningen dit. Under 1930-talet ökade behovet av utbildning och det framfördes också krav på en mer utvecklad lantbruksutbildning. 1936 tillsattes en kommitté och efter en utredning inköptes Plönninge egendom 1938. Andra världskriget kom dock att skjuta på skolbyggandet och inte förrän 1947 kunde utbildningarna starta på Plönninge.
  Ganska omedelbart efter starten kompletterades jordbruksutbildningen med lanthushållsskola och skogsbruksskola. Nuvarande Region Halland bedrev naturbruksutbildning på Plönninge fram till 2016 då undervisningen flyttades över till Munkagårdsskolan i Tvååker. "

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Fastighetsinformation

 • Fastighetsbeteckning: Plönninge 1:3

Ekonomi

 • Hyra:Visa hyran som "Enligt överenskommelse"
  • Tillkommer till hyran

 • Summa hyra och kostnader: 0 SEK/år
 • Ingår i avgiften: Uppvärmning , Vatten


Parkering

 • Parkeringar finns i anslutning till fastigheten.