SOLLEFTEÅ VÄSTERTJÄRN 1:25

Junsele

Tallskogsdominerad fastighet i Västertjärn, nära Junsele

Skogsfastighet med total landareal 12,4 ha, varav produktiv skogsmark 9,7 ha. Virkesförråd ca 1 300 m³sk, trädslagsfördelning, 95 % tall, 4 % gran och 1 % löv. Medelbonitet 5,8 m³sk per ha. Se även bifogad skogsbruksplan. Öppen budgivning, utgångspris 450 000 kr.
 • Pris: 450 000 SEK
  Budgivning pågår! - Budhistorik
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tomtareal/mark: 12,4000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Fastighetsmäklare

Ingemar Olofsson

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

SOLLEFTEÅ VÄSTERTJÄRN 1:25, Junsele
Alias Bud Status Datum
Budgivare 4 410 000 SEK Aktiv 2023-11-17
Budgivare 3 390 000 SEK Aktiv 2023-11-06
Budgivare 4 375 000 SEK Aktiv 2023-11-06
Budgivare 3 350 000 SEK Aktiv 2023-10-29
Budgivare 1 325 000 SEK Stannat 2023-10-28
Budgivare 2 300 000 SEK Aktiv 2023-10-28
Budgivare 1 250 000 SEK Stannat 2023-10-27
Skog
Skog på fastigheten

Beskrivning

Skogsfastighet i Västertjärn, nära Junsele. Total landareal 12,4 ha, varav produktiv skogsmark 9,7 ha fördelat på två skiften. Virkesförråd ca 1300 m³sk, trädslagsfördelning, 95 % tall, 4 % gran och 1 % löv. Medelbonitet 5,8 m³sk per ha. Se även bifogad skogsbruksplan. Öppen budgivning, utgångspris 450 000 kr.

Allmän information

 • Pris: 450 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 037 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 037 000 SEK
 • UppdragsID: GEZ ZED
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljning av objektet sker genom öppen budgivning till ett utgångspris om 450 000 kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att fritt anta inkommit bud. Lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Ett köp är bindande först då köpare och säljare undertecknat en köpehandling. Kreditupplysning kan komma att ske av mäklaren på anbudsgivare. Budgivare skall vara medveten om att en budlista med namn, telefonnummer och bud kommer att överlämnas till säljare och köpare vid avslutad budgivning.
 • Betalningsvillkor:
  Tio procent av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objekt och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. skall vara klart innan anbud lämnas. Villkoren för försäljningen framgår av denna beskrivning och förekommande tilläggsinformation. Beskrivning av försäljningsobjektet kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken.

Fastighetsuppgifter

 • Rubrik: Presentation
 • Beskrivning:
  Försäljningsobjektet omfattar fastigheten Västertjärn 1:25, vilken är belägen i Junsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Objektet består av skog och skogsmark fördelat på två skiften, total landareal 12,4 ha, varav produktiv skogsmark 9,7 ha. Virkesförråd ca 1 300 m³sk. Trädslagsfördelning 95 % tall, 4 % gran och 1 % löv. Medelbonitet 5,8 m³sk per ha.

 • Rubrik: Skog och skogsmark
 • Beskrivning:
  Produktiv skogsmark 9,7 ha och 1,6 ha myrimpediment enligt skogsbruksplan. Totala virkesförrådet 1 314 m³sk, varav tall 95 %, gran 4 % och 1 % löv. Medelbonitet 5,8 m³sk per ha. Skogen har inventerats av Norra Skog under slutet av 2021, samt 2022, därefter tillväxtberäknats 1 år i pcSKOG.

 • Typ: Naturvärden
 • Beskrivning:
  Avdelning 20, skifte 4 om 0,7 ha är registrerat som ett NO-område i skogsbruksplan. 
  
  Fastigheten har inga registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden enligt Skogsstyrelsen.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Skifte 4 ingår i Hålla VVO för älgjakt. Skifte 8 ingår ej i något område för älgjakt. Det finns ett jaktarrende på skifte 4 som avser all jakt. Jaktarrendet sträcker sig t.o.m. 2025-08-03.

 • Typ: Arealuppgifter
 • Beskrivning:
  Landareal enligt skogsbruksplan 12,4 ha. Areal enligt Lantmäteriet 130 068 kvm, dvs. 13,0068 ha.

 • Rubrik: Övrig areal
 • Beskrivning:
  Övrig areal 1,1 ha.

 • Rubrik: Visning/besiktning
 • Beskrivning:
  Besiktning av mark och skog på objektet får göras på egen hand. Tillbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, grannfastigheter, växande skog och eventuell förekommande jakt. Ingen visning av fastigheten kommer att ske.

 • Rubrik: Information om Sollefteå kommun
 • Beskrivning:
  Se kommunens hemsida, www.solleftea.se

 • Rubrik: Service m.m. i Junsele
 • Beskrivning:
  I Junsele finns bl.a. mataffär, mack, hälsocentral, grundskola, tandläkare, djurpark, bowlinghall, pizzeria, hotell och restaurang, bageri, kiosk, idrotts- och konserthall. Se även www.junsele.nu

 • Typ: Fastighetsgränser
 • Beskrivning:
  Köparen/köparna är medvetna om att objektets rågångar kan vara bristfälligt märkta. Säljaren ansvarar ej för ytterligare märkning av fastighetsgränser.

 • Rubrik: Lagfart
 • Beskrivning:
  Kostnaden för lagfart privatperson, är 1,5 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift och för juridisk person 4,25 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift. Källa: Lantmäteriet www.lantmateriet.se Fastighetsmäklaren hjälper vid behov till med ansökan av lagfart.

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun och har varit folkbokförd minst ett år i kommunen. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd. Ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person dvs. privatperson kostar 4 600 kr. För juridisk person 7 100 kr i normalfallet. Källa: Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se 
  
  Fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan om förvärvstillstånd.

 • Rubrik: Pantbrev, inteckning och lån
 • Beskrivning:
  Det finns inga pantbrev, inteckningar eller lån på fastigheten.

 • Typ: Planer, bestämmelser mm
 • Beskrivning:
  Fastigheten har två avregistrerade täkttillstånd. Det första avregistrerade täkttillståndet är Västertjärn 1:22-25 från 2000-08-04 med akt. beteckning 2283-P00/0804/2. Anm. Uttagsmängd 198 000 ton.
  
  Det andra avregistrerade täkttillståndet är Västertjärn 1:23-25 från 2006-11-09 med akt. beteckning 2283-P06/1109/1. Anm. uttagningsmängd högst 80 000 ton sprängsten. Anm. Upphävd enligt lst-beslut: 555-7912-2016-11.

 • Rubrik: Samfällighet
 • Beskrivning:
  Västertjärn 1:25 har 1,389 % andel i Sollefteå Västertjärn S:5.

 • Rubrik: Stendeponi
 • Beskrivning:
  Det finns en stendeponi vid vägen från när dom sprängde tunneln för Degerforsen. Har blivit taget en hel del sten där, en mindre del finns kvar. Se även skogsbruksplan, skifte 4, avdelning 21 och under rubriken planer och bestämmelser.

 • Rubrik: Id-kontroll
 • Beskrivning:
  Id-kontroll av köparen/köparna kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”.

 • Rubrik: Driftkostnader objekt
 • Beskrivning:
  Driftkostnader vägsamfällighet debiteras vid underhåll etc.

 • Typ: Tillträde
 • Beskrivning:
  Tillträde efter överenskommelse mellan parterna med beaktande av eventuellt behov av förvärvstillstånd.

 • Rubrik: Taxeringsvärde
 • Beskrivning:
  Fastigheten Västertjärn 1:25 ingår i en samtaxering med fastigheterna Östertjärn 1:14 och Bommeråsen 1:15. Det samtaxerade värdet är: Skogsmark 1 000 000, 52 ha, skogsimpediment 37 000, 23 ha. Totalt 1 037 000 SEK, summa mark 75 ha. Taxeringen genomförd 2020 Taxeringskod: 110.

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Se bilaga, Information-undersökningsplikt-fastighet.

 • Rubrik: Kontroll av skogsbruksplan
 • Beskrivning:
  Skogsbruksplan bygger på stickprovsvisa okuläruppskattningar av skogens volym, ålder, trädslagsblandning m.m. i fält och grundar sig följaktligen inte på någon exakt mätningsmetod. Det tillkommer köparen, själv eller med kompetent hjälp kontrollera skogstillståndet inom objektet. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det understryks att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte består av någon garanti.

 • Rubrik: Ansvarig mäklare
 • Beskrivning:
  Försäljningsobjektet utbjudes till försäljning genom Ingemar Olofsson registrerad och ansvarig fastighetsmäklare vid Olofssons Skog & Mäkleri, Kronvägen 13,           883 71 Junsele, mobil 070-258 22 97, e-post: olofssons@skogomakleri.se

Kostnader

 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Området

 • Vägbeskrivning:
  Objektet är beläget utanför Junsele i Sollefteå kommun.
  
  N-koord 7068900.4 och E-koord 599264.9, 
  skifte 4
  
  N-koord 7063418.8 och E-koord 596940.9,
  Skifte 8 
  
  Se även översiktskartor och skogskartor.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt