Vimmerbyallén 19 i Vimmerby

FASTIGHET MED ATTRAKTIVT LÄGE I VIMMERBY

 • Tomtarea: 18448 kvm
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Bengt Lindström, Mäklare
(+46)70-467 30 00
Jerker Ekelund, Assistent
(+46)70-555 53 53
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • BYGGNADER
  På fastigheten finns en byggnad bestående av flera sammanbyggda huskroppar i 1-2 plan. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1952 och har byggts till under 70- och 80-talet. Fastigheten används idag delvis till Vandrarhem varvid det inryms 32 6-bäddsrum i en fd kontorsdel. Det finns möjlighet på att iordningsställa ytterligare 84 st 6-bäddsrum. Ritningar finns upprättade. Ombyggnadsplanerna utgör en mycket god potential för en ny ägare att öka intäkterna. Uppvärmning: Fliseldning. Uppvärmningskostnad f n cirka 50 000,-/år El: F n elsäkring på 60 Ampère. Utrymme i kabel och transformator finns för 800 Ampère. Bygglov för ombyggnation har ännu ej sökts.
  
  STATUS OCH UNDERHÅLL
  Fastighetsägaren har låtit utföra relativt omfattande ombyggnationer och investeringar i exempelvis värmeanläggningen. Byggnadens yttre skick är gott och normalt med hänsyn till dess ålder och användning. Byggnadens inre skick bedöms både före och efter ev ombyggnation som gott, beträffande vandrarhemsdelen. Befintliga industri- och verkstadslokaler håller en god och normal standard. Byggnaden försågs med nytt tak 2011.De befintliga 32 boenderummen genomgick ytskiktsrenovering under 2000-talet. I byggnaden har tidigare varit inrymt ett tvätteri. Eventuell miljöbelastning har inte kontrollerats.
  
  PLANBESTÄMMELSER
  Planbestämmelserna anger industri- och kontorsändamål samt industri-, kontors- och handelsändamål på del av fastigheten, med en högsta byggnadshöjd 7,5 meter, dock ej bostäder vilket inte är avsikten med ev ombyggnation. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad.
  
  TAXERING
  Fastigheten har vid fastighetstaxeringen åsatts typkod 426 (industrienhet, annan tillverkningsindustri) Byggnaden har åsatts värdeår 1952, 1977 samt 1981. Taxeringsvärdet kan komma att ändras efter ombyggnation till flera vandrarhemsrum eftersom den taxerade arean då blir större.
  
  VIMMERBY - OBJEKTETS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
  Fastigheten har ett bra läge nära centrala delarna av Vimmerby. Vimmerby har under de senaste åren blivit en av landets populäraste turistorter. I hög grad pga de stora satsningar och utveckling av parken som Astrid Lindgrens Värld har genomfört och planerar fortsätta att genomföra i framtiden. Omsättningen inom turistnäringen i Vimmerby kommun låg under 2016 på cirka 500 miljoner kronor varav logi stod för ca70 miljoner.
  Hotellverksamhet har högsäsong mellan maj och till slutet på augusti då även Astrid Lindgrens värld är öppen. Med beaktande av fastighetens specifika egenskaper bedöms efterfrågan som god både vad gäller verksamheten i B&B samt möjligheten till uthyrning av industri och lagerlokaler. Fastigheten bedöms sammantaget utgöra ett mycket intressant investeringsalternativ för rätt köpare.
  
  DRIFT- OCH UNDERHÅLL
  Uppgifter om faktiska kostnader vid olika driftskonfigurationer har bedömts genom statistik och erfarenhet. Drift- och underhållskostnaderna för Vandrarhemslokalerna som är och är planerade att utgöra en stor del av verksamheten, har på så sätt bedömts till 175 kronor per kvadratmeter och år. Kostnaderna är exklusive värme, reparationer och moms. Uppvärmning med flis kan läggas till kostnaderna och utgör enligt fastighetsägaren 50 000,- kr/år.
  Lokaltyp Bedömt initialt D & U
  Hotell 1 068 tkr 175 kr/m2
  Industri 223 tkr 250 kr/m2
  Summa 1 290 tkr 185 kr/m2
  Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över objektets livslängd. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa inflationsutvecklingen.
  
  INVESTERINGAR / HYRESGÄSTANPASSNINGAR
  Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har tagits hänsyn till i driftskostnaderna, eller bedömts nödvändiga under kalkylperioden om inte ombyggnad av 84 vandrarhemsrum eller en Köpares egna planer genomförs.

Allmän information

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtarea:18448 kvm
 • Taxeringsvärde byggnad: 3 565 000 kr
 • Taxeringsvärde mark: 1 291 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 4 856 000 kr
 • UppdragsID:g8m p8q
 • Objektstyp:Industri

Värderingsenheter

 • Värderingsår:1952
 • Byggår:1952
 • Taxeringsvärde byggnad:1 615 000 kr


 • Värderingsår:1977
 • Byggår:1977
 • Taxeringsvärde byggnad:229 000 kr


 • Värderingsår:1981
 • Byggår:1981
 • Taxeringsvärde byggnad:1 721 000 kr


Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Fjärrvärmeverket 3, Detaljplan (Beslutsdatum: 20091130, Registreringsdatum: 20100823)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Vatten och avlopp

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Inteckningar

 • Inteckningar: 13
 • Totalt belopp: 8 150 000kr

Sammanfattning från hyresgästlista