Tomter i Södra Ostnäs, Umeå!

Sävar

Nu finns möjligheten att förvärva en av tio tomter som är placerad mellan 100-200 m från havet i södra Ostnäs.
 • Pris: 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 2 132 kvm

Fastighetsmäklare

Anna Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
LM - Karta - Avstyckning
Överskikt
Vägkarta
Vägkarta1
karta tomt

Beskrivning

Välkommen till det vackra och populär Ostnäs, 28 km från Centrala Umeå. Här finns möjligheten att förvärva en av tio tomter som är placerad mellan 100-200 m från havet i södra Ostnäs. 
Förvärv kan göras av enskild tomt alternativt flertal tomter. 

På de blockiga stränderna växer bland annat gultåtel och havtorn. Fågellivet är rikt. Vid de små tjärnarna kan du höra både storlom och smålom. Det är även populärt att pimpla på vårisarna kring Ostnäs.

Från jordbruksfastigheten, stamfastigheten Ostnäs 1:32, har tio tomter avstyckats för bostadsändamål. Genom avstyckning nybildas bostadsfastigheterna Ostnäs 1:289–1:298. Tomterna är mellan 1 840 m² – 2379 m². Avstyckningen har skett i enlighet med byggnadsplanen 2480K-P SÄBY A1/32, 3 kap. 2§ 1 st FBL. För samtliga styckningslotter sker utfart vid den nybildade gemensamhetsanläggningen Ostnäs G8 som sträcker sig genom planområdet. Djupborrad brunn anlagd inom planområdet kan tillgodose styckningslotternas vattenförsörjning. Inom området finns även enskilda ledningar som är anslutna till kommunal vattenledning. Vid en eventuell anslutning till denna anläggning får prövas av det kommunala vattenbolaget och förvaltare för de enskilda ledningarna. Avlopp kan utföras enskilt för respektive lott. 

För mer information kring bestämmelse för byggnation, se detaljplan under dokument och länkar.

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 190 000 - 225 000 kr beroende på tomtens placering och storlek. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Anna Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2020-04-01

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM. Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material. Uppgifterna om bostadens yta är från säljaren.

Allmän information

 • Pris: 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 2 132 kvm
 • Anbudsdatum: 1 juli 2017
 • Fastighetsbeteckning: Umeå Ostnäs 1:289
 • UppdragsID: G2Z FG8
 • Objektstyp: Småhus

Ekonomi

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Umeå Ostnäs Ga:8

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Ostnäs 1:32 Mfl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19850612)

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt