LYCKSELE TUVTRÄSK 1:8

Lycksele

Skogsfastighet i Lycksele

Fin Skogsfastighet utan byggnader. Skogen omfattar 175 ha varav 92 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 13 705 m³sk. Bonitet - 4,1 m³sk/ha/år.
Jakträtt i Tuvträsk VVO 3 216 ha.
 • Pris: 3 550 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 181,0371 ha

Fastighetsmäklare

Per Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Avdelning 23
Avdelning 1 och delvis 2
Avdelning 24
Bra vägar och vägnät
Avdelning 1
Avdelning 23 på vänster sida & Avdelning 24 på höger sida
Avdelning 23.
Karta Skifte
Vägkarta

Beskrivning

Skogsbruksplanen är Upprättad av Skogstjänsteman Johan Landström på SCA. 
Skogen omfattar 175 ha varav 95 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 13 705 m³sk. Bonitet - 4,1 m³sk/ha/år. 

Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är normala för området med blåbär och lågörter som de vanligaste markvegetationstyperna. Höjden över havet är cirka 250 meter. 

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 76 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämt fördelad med en övervikt av skog i intervallet 35-75 år

Fastigheten har 3 (tre) skiften. 

En avstyckning har skett under hösten 2020. Därav finns det taxeringsuppgifter för byggnad. För att förtydliga ingår det alltså inga byggnader i försäljningen. 

Skogsvårdslagen
Brukningsenheter större 100 ha får bara föryngringsavverkas i den utsträckning, att markarealen med skog under 20 år inte överskrider halva den produktiva skogsmarksarealen.

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns inga registrerade områden med höga naturvärden. Källa Skogsstyrelsen .

Jakt 
Fastigheten ingår i Tuvträsk VVO 3216 ha . Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 3 550 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-06-24

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 3 550 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 331 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 296 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 627 000 SEK
 • UppdragsID: GX2 BJ2
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 24 juni 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  LYCKSELE TUVTRÄSK S:4

Byggnader

 • Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 20 000 SEK
 • Allmän information
  • Boarea (BOA): 120 kvm
  • Biarea (BIA): 140 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad: 311 000 SEK
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909

Inteckningar

 • Inteckningar: 2
 • Totalt belopp: 341 100 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt