Vindelälvsvägen 68

Björksele

Skogsfastighet med timmerhus

Skogsfastighet med tillhörande timmerhus & delvis utsikt över Vindelälven. På gården står det även en bryggstuga samt ett härbre & fin jordkällare. Areal om 12,4 ha varav 10 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 1 106 m³sk. Bonitet - 4,2 m³sk/ha/år. Jakträtt Björksele VVO 7 555 ha
 • Pris: 350 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 12,0923 ha

Fastighetsmäklare

Per Thiger

Kommande visningar

7 oktober, 2021. 15:00 - 16:00.
Obligatorisk anmälan sker till fastighetsmäklaren

Boka visning

Vindelälvsvägen 68, Björksele
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt
Gården
Jordkällare & timmerhus
Timmerhus & till höger Bryggstun
Timmerhus med Jordkällare och Härbre
Jordkällare
Bryggstun
Vindelälven
Gården
Jordkällare & Härbre
Härbre och Dass
Utedass
Gården
Kök/allrum - Timmerhuset
Kök/allrum - Timmerhuset
Öppenspis - Timmerhuset
Kök/allrum - Timmerhuset
Sovrum/matsal - Timmerhuset
Sovrum/matsal - Timmerhuset
Hall - Bryggstun
Allrum/sovrum - Bryggstun
Allrum/sovrum - Bryggstun
Toalett med dusch - Bryggstun
Toalett med dusch - Bryggstun
Utedass
IMG_1321
Jordkällaren
Skärmklipp
.Skärmklipp

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättas i augusti 2018 av Jan Forsberg planen är tillväxtberäknad 3 år. 

Fastigheten Björksele 1:52 är belägen i Lycksele församling, Lycksele kommun i Västerbottens län. Fastigheten består av 3 skiften med totalt ca 10 ha
produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 106 m³sk.

Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 58 % av virkesförrådet.
Skogens åldersfördelning är relativt jämn fördelar men med en övervikt av skog i intervallet 30-60 år. Ungefär 27 % (2,7 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och
S2 och volymen uppgår här till ca 470 m³sk. Kalmark och andelen skog under 20 år är ca 21 % (2,1 ha).

Gårdcentrum står på en stor tomt med en vacker delvis utsikt över Vindelälven. Här finns stora möjligheter för den som vill ha gott om utrymme på gården. Timmerhuset består av kök/allrum samt sovrum/matrum. Övervåningen är en "kallvind". Vidare finns det ett fint härbre, jordkällare samt utedass. På gården står det även timmerstuga som de ofta benämner som bryggstun. Här inne finns det kök, och allrum, badrum med dusch, avloppet till toaletten måste ses över. 

-Kommunalt vatten och Avlopp 

Det finns en timrad stuga vid Vindelälven på det västra skiftet, det finns ett arrende men nuvarande markägare. Möjlighet finns att köpa denna stuga men denna affär sker i sådana fall vid sidan av fastighetsförsäljningen. om stugan ej köps skrivs det nytt arrende med den nyblivna markägaren. 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Fastigheten ingår i Jakträtt Björksele VVO 7 555 ha. Fiske löses mot fiskekort

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 350 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-13

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 350 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 113
 • Taxeringsvärde mark: 220 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 220 000 SEK
 • UppdragsID: GGN 07H
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 13 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Ledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Tele

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut VÄG MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut LEDNING

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt