LYCKSELE NYBY 1:37

Skogsfastighet utan byggnad

Fastigheten är belägen i Nyby, ca 10 km söder om Vänjaurbäck. Areal om 154 ha varav 66 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 4 076 m³sk. 
Bonitet - 2,9 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Nyby VVO 3985 ha
 • Pris: 895 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 151,1310 ha

Fastighetsmäklare

Per Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Sörbäcken
Väg
Avdelning 4
Avdelning4
Sörbäcken1
Skifte 1
Skifte 2
Vägkarta
Vägkarta
Nyckelbiotop

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2021 av skogstjänsteman Håkan Sikström

Planen består av 2 skiften med totalt 65,6 ha produktiv mark. Det totala virkesförrådet är 4 076 m3sk. 

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 45 % av virkesförrådet följt av tall 43% och löv 12%. 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns två registrerade nyckelbiotoper på det södra skiftet. Se under bilder. Sammanlagt är det 4 ha, (myrholmar)

Jakt 
Fastigheten ingår i Nyby VVO 3 985 ha. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 895 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-05

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 895 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 1 547 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 547 000 SEK
 • UppdragsID: GF5 V3Y
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 5 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Lycksele Hornmyr Ga:1

Inteckningar

 • Inteckningar: 2
 • Totalt belopp: 196 500 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt