Slättaberg södra skogsskifte

Luveryd

7,9 ha välskött skog med bra vägar. Virkesförråd 1093 m3sk, varav 630 m3sk över 80 år. Jakt på älg och småvilt. Skiftet kan sammanläggas med annan skogsfastighet. Ett bra tillköp för skogsägare som vill utöka.
 • Pristyp: Säljs via anbudsförfarande
 • Tomtareal/mark: 7,9000 ha

Fastighetsmäklare

Kerstin Rubensson

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Avdelning 2
Gränsmarkering i avdelning 2
Avdelning 3
Skogsbilväg mellan avdelning 5 och 3
Avdelning 4
Avdelning 5
Avdelning 6
Avdelning 7
Avdelning 9
Fastighetskarta-2020-11-10

Allmän information

 • Pristyp: Säljs via anbudsförfarande
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • UppdragsID: GQ3 7H6
 • Försäljningssätt

 • Anbud, oss tillhanda senast: 10 december 2020
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Objektet är ett markområde, del av fastigheten Luveryd 2:2. Ett köp kräver lantmäteriförrättning. Sammanläggning genom fastighetsreglering genomförs, där objektet läggs till en köpares skogsfastighet. Köparen tillträder när betalning skett och lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Normal tid för lantmäteriförrättning är f n knappt 1 år.
  Obs att del av Luveryd 2:2 inte kan köpas och avstyckas för att bli en självständig fastighet.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning i samband med kontraktstecknandet och resterande inför tillträdet.

Mark

 • Areanamn: Produktiv skogsmark
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 7,5000 ha
 • Areabeskrivning: Se skogsbruksplan.

 • Areanamn: Väg och kraftledning
 • Areatyp: Väg och kraftledning
 • Areastorlek: 0,3000 ha

 • Areanamn: Annat
 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 0,1000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Värnamo Hjortsjö Ga:3 (vägsamfällighet)

Övrigt

 • Övrigt:
  Köparen betalar för lantmäteriförrättningen (fastighetsregleringen). 
  Köparen behöver inte ansöka om lagfart då fastighetsreglering genomförs.

Området

 • Vägbeskrivning:
  Från väg 27 i Rydaholm kör man mot Lagan. Ca 1 km från samhället svänger man vänster mot Skriperyd. Kör söderut genom Luveryds by. Sväng höger mot Styckebo och kör 2,7 km så ligger markområdet på höger sida, strax efter att du passerat en ödegård.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt