Skillingaryd

Tofteryds-Ryd Sågaregården, 56891 Skillingaryd

Sågaregården har rejäla välskötta byggnader, 28 ha mark och en härlig gårdsmiljö med dammar och små vattenfall. En lantgård med fint läge i en aktiv levande landsbygd. Anbud senast 17 juni.
 • Pris: 4 490 000 SEK
 • Pristyp: Säljs via anbudsförfarande med utgångspris 4 490 000 kr
 • Tomtareal/mark: 27,6393 ha
 • Vattenareal: 0,1763 ha

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Kerstin Rubensson

Ansvarig mäklare

Bilder

Flygbild
Lilla dammen
Mangårdsbyggnad
Glasverandan
Hallen
Öppen spis i hallen
Köket
Rum på bottenplan
Stora rummet på bottenplan
Groventré
Groventré
Trappa till övre plan
Allrum på övre plan
Badrum på övre plan
Sovrum på övre plan
Kontor och sovrum på övre plan
Balkong
Utsikt från balkongen
Lusthus med badtunna
Gäststuga
Interiör gäststuga
Trädgårdsförråd
Interiör trädgårdsförråd
Garaget
Garaget och jordkällaren
Interiör nybyggd garagedel
Traktorgarage
Kvarndammen
Ruiner från kvarnen
Ladugården
Ladugården
Interiör ladugården
Sågverksbyggnaden
Sågverksbyggnaden
Interiör sågen
Interiör sågen
Interiör sågen
Avdelning 17, nyckelbiotopen Drakakällan
Avdelning 18
Åkermark
Åkermark
Avdelning 14, en ravin mellan dammarna
Betesmark vid gården
Avdelning 2, skogsbete
Avdelning 4
Avdelning 9
Avdelning 6, gammal inäga
Avdelning 10
Ekbacke i åkern
Avdelning 8
Flygbild
Fastighetskarta
Skogskarta
Skogskarta

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 490 000 SEK
 • Pristyp: Säljs via anbudsförfarande med utgångspris 4 490 000 kr
 • Typkod: 120
 • Taxeringsvärde byggnad: 761 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 677 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 438 000 SEK
 • UppdragsID: GD9 Q75
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Säljs via anbudsförfarande med utgångspris 4490 000 kr och anbud senast 17 juni 2021.

Fastighetsuppgifter

 • Arealuppgifter
  Areal enligt lantmäteriuppgift 27,6393 ha land samt 0,1763 ha vatten.
  Areal enligt skogsbruksplan 28,0 ha land samt 0,4 ha vatten.
  Kommentar: Det är vanligt att arealuppgifterna varierar beroende på t ex skillnader mellan äldre och nyare mätteknik.
 • Inägomark
  Inägomarken omfattar enligt arealuppgift i skogsbruksplan 14,2 ha. Det är åker och betesmark med bra läge runt gården. Marken är utarrenderad med muntligt ettårigt avtal och kan brukas av ny ägare 2022.
 • Skogsuppgifter
  Upprättad: 19 maj 2021
  Skogsbruksplan: Produktiv skogsmark uppgår till 12,1 ha och det är 0,1 ha myr/kärr/mosse.

  Andelen gran är 63 %, löv 33 %, tall 4 %, övrigt ädellöv <1 % av virkesförrådet.

  Virkesförråd totalt 1853 m3sk.

  Virkesförråd i medeltal 153 m3sk/ha.

  Medelbonitet 8,7 m3sk/ha.

  Tillväxt 64 m3sk/år för perioden 2020-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder.

  Avverkningsförslag totalt 1055 m3sk, varav föryngringsavverkning 787 m3sk och gallring 268 m3sk för perioden 2020-10-15 + 10 år.
  Skogsvård: Se aktuell Grön skogsbruksplan som bifogad fil. Skogsbruksplanen upprättades 2019-10-30 och har räknats fram till 2021-05-21.
  Fastighetsgränser: Fastighetens gränser är väl markerade med rågångskäppar.
 • Jakt
  På Sågaregården finns bra jaktmöjligheter. Jakträtten övergår till köparen fr o m tillträdesdagen.
  Gården ingår i ett större jaktlag som bedriver gemensamt organiserad älgjakt. Småvilt jagar man självständigt.
  I markerna trivs rådjur, älg, vildsvin och småvilt.
 • Övriga marktyper
  I gårdens närhet finns två dammar. Det har funnits både vattenkvarn och vattendrivet sågverk vid gården. Nu är bara dammarna och lämningar efter kvarnen kvar, och brusande små vattenfall. Det är vackra småvatten som ger en viktig livsmiljö för fåglar och djur.
 • Naturvärden
  Dammarna och de fina bäckarna har skapat en unik gårdsmiljö med högt naturvärde. Vid Drakakällan är ett område runt bäcken klassat som nyckelbiotop.

Kostnader

 • Pris: 4 490 000 SEK. Pristyp: Säljs via anbudsförfarande med utgångspris 4 490 000 kr.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 300 000 SEK.
 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Servitut avlopp, infiltrationsavläggning för Tofterys-Ryd 1:10..
 • Samfällighet:
 • Vägsamfällighet Gimmarp-Ryd.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut Kraftledning.
 • Rättigheter förmån:
 • Servitut förmån + last. Rätt till väg på Nåthult 1:6 + Lastande väg för Nåthult 1:6, öster om sågverksbyggnaden.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fiberbredband finns anslutet via Vaggeryds kommuns Östra fiberförening.

Byggnader

 • Mangårdsbyggnad
  Allmän information
  • Antal rum: 8
   Boarea: 200 kvm
   Biarea: 15 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 655 000 SEK
   Rumsbeskrivning: Mangårdsbyggnaden är ett gediget trähus byggt 1930. Huset har väl tilltagna mått och högt till tak. Det brutna taket ger ordentliga ytor även på övre plan. Inga större ombyggnader har skett. Överplanet var tänkt som en bostad för sig men har ändrats under senare tid.

   På bottenplan är det ursprunglig planlösning. Huvudentrén går via glasverandan, renoverad under senare tid. En möblerbar hall med öppen spis. Det finns tre rum, kök och badrum med tvättstuga. Groventré med trappa till övre plan. Arean på bottenplanet är ca 120 kvm. Köket och groventrén har renoverats men badrummet och ytskikten i rummen är äldre.

   Överplanet har samma golvyta som bottenplanet men delvis snedtak. Det finns två inredda sovrum och ett kontor. För övrigt är det allrum med träpanel i taket och trägolv. Rummet kan disponeras efter önskemål och vägg kan sättas upp om man vill avgränsa till sovrum. Det finns ett stort helkaklat badrum med WC, tvättställ och plats för dusch och badkar. En balkong med utsikt över trädgård och egna marker.

   En mindre källare innehåller pannrum med värmepanna och ett bränslerum. I pannrummet finns värmepanna för ved- och pelletseldning, ackumulatortank, hydroforanläggning och varmvattenberedare. För övrigt är det krypgrund under bottenplanet.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1930
   Utvändiga plåtarbeten: Plåt
   Fönster: 3-glasfönster isoler
   Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
   Grund: Krypgrund, med en mindre källare
   Fasadtyp: Stående träpanel
   Bjälklag: Trä
   Stomme: Trä
   Typ av uppvärmning: Vattenburet system med vämepanna för pellets/ved.
   Ålder på värmeanläggning: Värmepanna 1980
   Märke på värmeanläggning: Parca Norrahammar, gjutjärn
   Uteplatsbeskrivning: Glasveranda vid huvudentrén, renoverad under senare tid. Balkong på övre plan. Lusthus i trädgården, med vedeldad badtunna.
   TV/internet: Fiberbredband finns anslutet via Vaggeryds kommuns Östra fiberförening.
   Vatten: Djupborrad brunn med ny pump
   Avlopp: 3-kammarbrunn med infiltration
   Typ av ventilation: Självdrag
   Huvudsäkring: 20 A
   Skorstenstyp: Murad skorsten med insatsrör
   Skorstenskommentar: Brandskyddskontroll avseende värmepannan har gjorts i februari 2021. Öppna spisen i hallen används ej och är inte kontrollerad.
  Kostnader
  • Årlig elförbrukning: 5 124 kWh/år
   Vatten och avlopp: 1 253 SEK/år
   Renhållning: 2 624 SEK/år
   Sotning: 952 SEK/år
   Elkostnad: 12 000 SEK/år
   Gårdsförsäkring: 3 073 SEK/år
   Försäkring villahem: 4 474 SEK/år
   Summa driftkostnad: 24 376 SEK/år
   Antal personer i hushållet: 1
  Energideklaration
  • Energistatus: Energideklaration ej utförd
   Kommentar: Ved från egen skog har använts.
 • Gäststuga/förråd
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Övrig
   Beskrivning: En lillstuga inredd med fräscha ytskikt och trägolv. Stugan är isolerad och kan värmas med direkt-el.
 • Trädgårdsförråd
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Övrig
   Beskrivning: En lillstuga inredd med skåp, hyllor och arbetsbänk, använd som förråd. Stugan är isolerad och kan värmas med direkt-el.
 • Stora garaget
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Garaget har en äldre del med förråd, traktorgarage och bilgarage. En nyare avdelning innehåller garage för 2-3 bilar eller större fordon. Garaget är byggt i trä, med betonggolv och plåttak.
 • Traktorgarage
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: En mindre garagebyggnad vid stora dammen, byggd i trä med plåttak och plåtfasad.
 • Ladugård
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 106 000 SEK
   Beskrivning: Ladugården har trästomme och al-plåttak. Byggnaden är ca 10 bred, med murad stalldel ca 15 m längd och loge byggd i trä ca 25 m. Stallet har äldre inredning och används nu som förråd. Invändig takhöjd är ca 2.50 mellan golv och takbjälkar. På logen finns stora förvaringsutrymmen. En rejäl körbro för traktor leder till skullen, med plats för foder och utrustning.
 • Sågverksbyggnad
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: En bit från gården ligger ett fungerande sågverk som drivs med dieselmotor. Byggnaden är ca 130 kvm stor. Den är byggd i trä med grund av betonghålsten och tak av plåt.

Området

Sågaregården ligger ca 7 km från Skillingaryd och ca 9 km från Vaggeryd. Till Linnesjön med bad och fiske är det ca 3 km.
 • Vägbeskrivning:
  Från Vaggeryd, kör mot Tofteryd. Efter ca 9 km ligger gården på vänster sida. Sväng vänster vid skylten Ryd. Från Skillingaryd kör man mot Tofteryd. Sväng vänster mot Fastorp. Sedan höger mot Tofteryd. Sväng vänster vid skylten Ryd.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt