Tuskö

Orrsundet

16 lättbyggda villatomter havsutsikt Östhammar Tuskö - gemensamt vatten och avlopp

Naturskönt område på Tuskö (Östhammar) Orrsundet säljes nu 16 lättbyggda villatomter med sjötutsikt/havsutsikt i Östhammar Tuskö med mycket trevligt lugnt naturskönt läge. Gemensamt vatten och avlopp.
 • Pris: 995 000 SEK
 • Pristyp: Accepterat pris
 • Tomtareal/mark: 1 600 kvm

Fastighetsmäklare

Hans Fredblad

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Exteriör
Exteriör
SÅLDA tomter 2021-04-23
Karta
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör
Exteriör

Beskrivning

ENDAST EN TOMT KVAR 10:18. I ett naturskönt område på Tuskö (Östhammar) Orrsundet säljes nu 16 friköpta villa/ fritidshustomter ca 1600 m² styck med sjöutsikt havsutsikt med mycket trevligt lugnt naturskönt läge. Fina trevliga strövområden i närområdet. Pris tomter 995 000 kr - 1 095 000 kr. ( de främre tomter mot vattnet pris 1 095 000 kr och de bakre 995 000 kr). Vatten och avlopp, el, framdraget till tomtgräns (VA-kostnad, blivande brygganläggningar, badplats, vägar ingår i pris), (El-abonnemang till Vattenfall tillkommer). Åretruntstandard på vatten och avlopp. (eget avlopp i gemensamhetsanläggning). Generös byggrätt för villa/fritidshus och garage/förråd ca 250 m². Tomterna ligger ca 80-130 meter från saltsjön med havsutsikt där det byggs blivande bryggor och badplats där man har båtplats samt badplats och flera trevliga klippbad. Perfekt för sol, bad, fiske och grillning. Man är delaktig i en samfällighet som består av 16 fastigheter. Tuskö är en unik skärgårdsmiljö på landet. Vackra solnedgångar stor del av året. Härliga skogspromenader, plocka svamp, bär, alldeles runt hörnet, då det finns stora skogsområden redan bakom tomterna. Strömmingsfiske på våren direkt från land vid berget, samt gott om gädda i närområdet. Med egen båt är det nära till Ålands hav och den trevliga skärgården runt Öregrund och Singö. Pendlingsavstånd till Forsmark ca 30 min, Uppsala ca 60 min och Arlanda ca 75 min. TAXERINGSVÄRDE Tuskö 10:17 200.000 kronor mark. Tomtstorlek uskö 10:17 1.672 kvm.
Har ni frågor m.m. så är ni välkomna att kontakta mig Hans Fredblad 070-316 25 20 för frågor -visning -bokning av tomt.
FRÅGOR ang förslag hus/kostnadskalkyl m.m. Ring Annelie Zarnoczy Värsåsvillan 070-621 81 95  annelie.zarnoczy@varsasvillan.se
SE TOMTKARTA ENDAST EN TOMT KVAR 10.18 

gemensamhetsanläggningar ang VA, el, vägar, bryggor, båtplatser och samfälld mark m.m. (utfört av lantmäteriet)

Väg 288 mot Östhammar - rondell kör mot Öregrund ca 1 km - hö skylt Långalma/Raggarön - ca 2,3 km vä Långalma/Raggarön - ca 4,3 km hö Raggarön/Långalma -c a 2,9 km hö Raggarön - c a 6,2 km vä Tuskö ca 600 meter(vit verkstad och brevlådor) rakt fram grusväg ca 1,8 km hö framme.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall
undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens
undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning.
BESIKTNING - Vi överlåter åt köparna att själva anlita låta besikta fastigheten så hela undersökningsplikten har fullgjorts av köparna. I kontrakt införs en helt öppen § ang besiktning vilket innebär att köparna kan avstå köp efter besiktning och återfå hela erlagda handpenningen och utan skadestånd från någondera part.
BUDGIVNING:
Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren vill sälja. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren redovisar budgivningen och budgivarnas namn.
I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal har undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.
FÖRSÄLJNING FÖRE VISNING:
Ibland kan ett bud inkomma före planerad visning. Mäklaren är skyldig att framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om de skall acceptera budet eller ej. Det är att rekommendera, att samma dag som visning sker, gå in på Hemnet för att försäkra sig om att fastigheten finns är till salu. Säljaren avgör om mäklaren, i samband med ett bud som läggs före planerad visning, skall kontakta övriga spekulanter. Säljaren kan även ge mäklaren direktiv att avböja samtliga bud före visning.
Lagfartskostnad utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt. (avser fysiskt person).
Pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget belopp. Fastighetsskatt/avgift 1 % på 200.000 kronor för 2021. Tomt 1 % av taxeringsvärdet. Nyproduktion har ingen fastighetskatt de första 15 åren.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Allmän information

 • Pris: 995 000 SEK
 • Pristyp: Accepterat pris
 • Tomtareal/mark: 1 600 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  16 friköpta villa/ fritidshustomter ca 1 600 m² styck med sjöutsikt havsutsikt med mycket trevligt lugnt naturskönt läge. Fina trevliga strövområden i närområdet. Tomtarealer 1 600-1 700 m².
 • Taxeringsvärde mark: 696 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 696 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Tomterna har taxeringsvärde mellan 650 000 - 750 000 kronor.
 • Fastighetsbeteckning: ÖSTHAMMAR TUSKÖ
 • UppdragsID: G9S 8DO
 • Objektstyp: Tomt (Typkod: 210)
 • Byggrätt, anslutningar mm:
  Se detaljplan m.m.

Byggnad

 • Avlopp: Gemensamt avlopp via samfällighet.
 • Vatten: Gemensamt vatten borrade brunnar samfällighet.

Övrigt

 • Övrigt:
  Info om byggnationer och gemensamhetsanläggningar
  El är lovat av Vattenfall att det ska dras fram i höst 2020 de är klara med projekteringen och har lämnat över till Östhammars avdelningen för utförande
  Avloppet är klart och framdraget till tomtgräns och reningsverkerna på plats
  Vattenbrunnarna är borrade och ledningarna framdragna till tomtgräns
  Pumphus är på gång så fort elen blir framdraget
  Tomterna i början har självfall, de uppe måste pumpas, det tillkommer en pumpkostnad runt 20 000 kr
  Brygganläggningarna är tänkta att utföras i vår 2020.
  Det ska bli 16 båtplatser 1 per tomt en gemensamhetsanläggning är under bildande
  Fiber är ej draget men Iponly som det är beställt av är sålt och den nya aktören ska enligt rykten fortsätta
  Områderna i Norra delen/gemensamma områden(vid infarten) är tänkt att kunna göras i ordning under byggtiden med massor från tomter tex
  Det finns stora gräsytor i norra delen
  Vägarna ska börjas med i vinter och fortsätta under nästa år 2020
  
  Mvh Micke Lagergren

Ekonomi

 • Beskrivning av kostnader:
  Kostnader för drift av bryggor, vägar och vatten/avlopp ej fastställt ännu.

 • Fastighetsskatt/-avgift: 6 960 SEK

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Östhammar Tuskö Ga:1 - VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  För Klubbudden Tuskö,tuskö 10:1 Östhammars Kommun, Detaljplan (Beslutsdatum: 20160927, Registreringsdatum: 20161122)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Östhammar Tuskö Ga:3 - VATTEN-OCH AVLOPPSANLÄGGNING MED TILLHÖRANDE PUMPSTATION, AVLOPPSRENINGSANLÄGGNING OCH LEDNINGAR SAMT SOPSORTERINGSPLATS.

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  ÖSTHAMMAR TUSKÖ S:19

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Östhammar Tuskö Ga:2 - VÄG, VÄGBANA OCH ÖVRIGA VÄGANORDNINGAR SÅSOM DIKE, SLÄNT, TRUMMA, MÖTESPLATS, VÄNDPLATS OCH VÄGMÄRKE.

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Östhammar Tuskö Ga:5 - BRYGGOR OCH GÅNGVÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Östhammar Tuskö Ga:4 - NATURMARK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt