Tunhemsvägen 130, HALVORSTORP

Halvorstorp

Nybyggt enplanshus med garage. Fiber. Skattebefriad. 4-5 sovrum. 2 badrum. Inflyttningsklar.

 • Rum: 5
 • Boarea (BOA): 165 kvm
 • Biarea (BIA): 29 kvm
 • Tomtareal/mark: 1112 kvm
 • Pris: 4 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
Budgivning pågår!
Högsta bud: 4 600 000 SEK

Intresserad?

Vera Lisenstedt, Fastighetsmäklare
0708--907020
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR

Beskrivning

 • ----- RESERVERAD -----
  
  Nybyggt hus enplanshus i attraktiva Halvorstorp (skattebefriad i totalt 15 år). Ryggåstak, infällda spotlights, vitvaror från 2017-2018, 4-5 sovrum och 2 st. badrum. Garage med fjärrstyrd port, äppel- och körsbärsträd, nysådd gräsmatta från i höstas samt nyplanterad smaragd tuja mot gatan. Baksida i söderläge och utan insyn. Skola inom ca 1 km och dagis inom ca 400 m. Fiber. Infart med plats för två bilar.

Allmän information

 • Pris:4 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Antal rum: 5 (4 sovrum)
 • Tomtareal/mark:1112 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Nysådd gräsmatta med syrenhäck, syrenträd, körsbärsträd, äppelträd och nyplanterade smaragd tujor.
 • Boarea (BOA): 165 kvm
 • Boareabeskrivning:
  Boarean är ej uppmät. Areauppgift enligt säljaren.
 • Biarea (BIA): 29 kvm
 • Taxeringsvärde byggnad: 615 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 690 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 305 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Beräknat taxeringsvärde avseende år 2018-2020; tomtmark 712 tkr, bostadsbygge riktvärde 3553 tkr vilket ger summa taxeringsvärde 4,265 miljoner.
 • Fastighetsbeteckning:TROLLHÄTTAN RAMSÅGEN 3
 • UppdragsID:gux 9b5
 • Objektstyp:Villa (Typkod: 220)

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Halvorstorp Lövräfsan Busken Vevhuset Mfl, Stadsplan (Beslutsdatum: 19790618)

Byggnad

 • Allmän information:
  Samtliga sovrumsdörrar är brandsäkrade. Framdragen fiber i varje rum. Vattenburen golvvärme.
 • Byggår: 2018
 • Utförda renoveringar:
  Huset är uppfört 2015-2018.
 • Typ av ventilation: Frånluft med återvinning
 • Fönster: 3-glasfönster
 • Utvändiga plåtarbeten: Plåt
 • Avlopp: Kommunalt avlopp
 • Vatten: Kommunalt vatten
 • Taktyp/takbeklädnad: Taktegel
 • Grund: Platta på mark
 • Uppvärmning: El - vattenburen värme
 • Skick på värmeanläggning: Nytt
 • Ålder på värmeanläggning: 2018
 • Märke på värmeanläggning: F750 NIBE
 • Stomme:Betong
 • Fasadtyp:Puts
 • Jordat eller ojordat: Jordat
 • TV/Internet beskrivning:
  Fiber. Om köparen önskar använda fiber, så finns det en fibernäts kostnad om 25 kr/månad.
 • Uteplatsbeskrivning:
  Stor uteplats på baksidan (söderläge).
 • Byggnadskommentar:
  Bygglov för öppen spis finns. Ytterväggar är av betong, resten av väggarna är i trä.

Energideklaration

 • Energideklaration utförd: 11 april 2019
 • Energistatus: Energideklaration är utförd
 • Specifik energianvändning: 53 kWh/m²
 • Energiprestanda, primärenergital: 85 kWh/m²
 • Energiklass: C

Övrigt

 • Övrigt:
  VARIT PÅ VISNING 	
  Vi rekommenderar fortsatt intresserade spekulanter att aktivt tar kontakt med mäklaren genom telefon/sms ifall ni är fortsatt intresserade av bostaden och gärna redan dagen efter visningen. Finansieringen bör då vara klar. 
  
  BUDGIVNING
  Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljaren eller köparen bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av samtliga parter. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav samtidigt som andra spekulanter fortfarande kan lägga bud. Budgivningen är inte reglerad i lag utan kan ske på olika sätt där vanligast är s.k. öppen budgivning där spekulanterna får möjlighet att buda över varandra. Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det skall vara budgivning och hur den i så fall ska gå till. Säljaren är aldrig juridisk bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna eller helt avbryta den. Säljaren behöver inte sälja till den som har lämnat det högsta budet och är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren får när som helst avbryta en påbörjad försäljning och är inte juridisk bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt. Säljaren är först tvungen att sälja när det finns ett köpeavtal där samtliga parter har skrivit under. En spekulant har ingen ovillkorlig rätt att få buda över ett lämnat bud, men ofta ligger det i säljarens intresse och mäklaren måste framföra samtliga bud till säljaren till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av samtliga parter. 
  
  KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
  Som köpare av en fastighet uppmanas du att noggrant undersöka fastigheten då tanken är att den säljs i befintligt skick. Som köpare har du inte rätt att efter köpet (när köpekontrakt skrivits under av bägge parter) göra säljaren ansvarig för sådana fel och/eller brister som kunde ha upptäckts eller misstänkts vid den undersökning som gjordes eller borde ha gjorts. Om du upptäcker eller blir informerad om något som kan tyda på fel eller brist, ingår det i din undersökningsplikt att närmare utreda detta. Därför vill vi uppmana dig som spekulant att utnyttja de visningstillfällen som erbjuds till att undersöka fastigheten/bostadsrätten oavsett om besiktningsklausul erbjuds eller ej. Fel och brister i fastigheten/bostadsrätten som du vid en noggrann och ingående undersökning har möjlighet att upptäcka eller borde ha “förväntat dig”, men hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning kan säljaren inte göras ansvarig för. Det är inte bara själva fastigheten som omfattas av undersökningsplikten. Även förhållanden kring samfällighetsföreningar/gemensamhetsanläggningar bör undersökas, exempelvis om föreningen står i begrepp att genomföra större renoveringar, höja sina avgifter m.m. En kontakt med företrädare för föreningen bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar/resultatrapport. Det är viktigt att påpeka att mäklaren inte kan eller har till uppgift att, utföra undersökningen för köparens räkning bland annat beroende av mäklarens skyldighet att vara opartisk mellan köpare och säljare. Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för fel som finns, utan förmedlar endast försäljningen. En mäklare utför alltså ingen besiktning och har inte någon skyldighet att undersöka objektet närmare. I samband med det så kallade intaget ska mäklaren, eller någon som mäklaren har anlitat, besöka objektet och göra en ytlig undersökning av det. Om mäklaren har iakttagit, känner till eller har anledning att misstänka något om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för köparen ska mäklaren upplysa köparen om detta.
  
  SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
  Säljarens upplysningsplikt omfattas endast av fel och brister i fastigheten som han känner till och som inte kan anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder och skick och som köparen inte kunnat upptäcka. Om säljaren upplyser om dessa typer av fel och brister kan han inte senare bli ersättningsskyldig för dem. För att säljaren ska bli skadeståndsskyldig måste han på ett svikligt sätt låtit bli att berätta att fastigheten har vissa fel och brister. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig för så kallade dolda fel, fel som varken han eller köparen känt till eller kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning och inte heller borde räknat med, med hänsyn till fastighetens pris, skick och ålder.
  
  KOSTNAD FÖR LAGFART SAMT NYA PANTBREV
  Tar ni lån med säkerhet i fastigheten kan säkerhet tas ut i form av pantbrev, vilket kostar 2 % av pantbrevsbeloppet samt exp. avgift om 375 kr per pantbrev. Lagfarten kostar 1,5 % av köpeskillingen samt exp. avgift om 825 kr. Kostnad för lagfart samt pantbrev betalas av köparen.
  
  BOAREA/ BIAREA/ ÖVRIG OMÄTBAR AREA
  Uppgift angående area är baserad på säljarens uppgift samt kontrollerad med fastighetsutdraget. Denna area kan av olika skäl vara felaktig. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. Hänsyn till eventuell övrig-/biarea har ej tagits. Mäklaren gör ingen mätning av objektet och om mäklaren får olika uppgifter om boarean ska objektsbeskrivningen innehålla samtliga uppgifter med information om varifrån respektive uppgift kommer.
  
  ENERGIDEKLARATION FASTIGHET
  Det är byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen och att spekulanten får information om den. Det finns dock byggnader som är undantagna från energideklaration såsom bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning, tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år, fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter etc. Energideklarationen bifogar vi på Lisenstedt Fastighetsförmedling i annonsen, vilket ni finner på vår hemsida www.lisenstedt.se. 
  
  ÖVRIG INFORMATION 
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren/fastighetsutdraget och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Spekulanter som är intresserade av att undersöka möjlighet till exempelvis nedtagning av vägg eller övriga ombyggnationer uppmanas att själva undersöka dessa möjligheter. Det faktum att mäklaren har presenterat en alternativ planskiss i objektsbeskrivningen innebär inte med automatik att förslaget är genomförbart.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Inteckning

 • Inteckningar: 5
 • Totalt belopp: 691 000 SEK

Ekonomi

 • Försäkring: 5 300 SEK/år
 • Vatten och avlopp: 4 000 SEK/år
 • Renhållning: 2 200 SEK/år
 • Elkostnad: 14 500 SEK/år
 • Fibernätsavgift:300 SEK/år

 • Summa driftkostnad:26 300 SEK/år

 • Kommentar:
  Driftkostnaderna är uppskattade då huset är nybyggt och har inga historiska kostnader. Nybyggda småhus som har värdeår 2012 och senare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Värdeåret är oftast det år då huset var färdigbyggt.
 • Antal personer i hushållet: 4

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Parkering

 • Garage om ca 29 kvm med fjärrstyrd port och plats för 1 st bil. Plats för 2 st. bilar på infarten.

Rumsbeskrivningar

 • KÖK
  Nytt kök med vitvaror från Bosch (-17). Kyl, frys, mikrovågsugn, varmluftsugn, häll (induktion), diskmaskin samt mjukstängande kökslådor. Målade väggar och delvis kaklat vid häll. Klinkergolv.
 • MIDDAGSRUM
  Målade väggar och fanergolv. Bygglov för öppen spis.
 • VARDAGSRUM
  Målade/kakel på vägg och fanergolv. Utgång till altan.
 • HUVUDSOVRUM
  Målade väggar och fanergolv.
 • SOVRUM 2-3
  Målade väggar och fanergolv.
 • KONTOR/SOVRUM 4
  Målade väggar och fanergolv.
 • ALLRUM
  Målade väggar och fanergolv.
 • TVÄTTSTUGA
  Laminatbänkskiva, värmepump (luft/vatten, NIBE F750 -18), tvättmaskin och torktumlare (bägge Samsung, -17). Målade väggar och klinkers på golv.
 • HALL
  Målade väggar och klinkergolv.

Området

 • Välkommen till populära villaområdet Halvorstorp. Här bor ni utanför stadens vimmel men når på en kort cykeltur såväl centrum som resecentrum. Utöver närheten till stadens puls och pendlingsmöjligheter finner ni allt som troligtvis kan önskas inom området. I närområdet finner ni allt från kiosk, pizzeria till välsorterade livsmedelsaffärer såsom Ica Jätten och även Willys. Allt inom behagligt avstånd. 
  
  Så inhandlingen sker enkelt i närområdet men så gör även skolgången för familjens mindre medlemmar. Här finner ni Lyrfågelskolan (inom ca 1,5 km). Kanske spelar barnen fotboll på Halvorstorps idrottsplats, umgås på Storegårdens fritidsgård där ungdomar mellan 12-17 år har möjlighet att spela spel, playstation, pingis, biljard etc. För de minsta barnen finns dagis på ytterst bekvämt avstånd, nämligen bara över gatan.
  
  För den aktiva finns flertalet alternativ då ni bl.a. finner Friskis och Svettis motionsanläggning, ett elljusspår och gott om pittoreska promenadstråk i närområdet. Kanske passar ni på att promenera längst gröna stigen ut mot Gärdhem med dess underbara slätter, där den hästintresserade finner gott om privatstall samt flertalet pittoreska ridvägar.
  
  Busskommunikationen till och från Halvorstorp är god då en av Trollhättans s.k. stomlinjer passerar. Busslinje 22 tar er enkelt och snabbt in till centrum med dess turtäthet om 15-30 min under vardagarna.
 • Kommunikationer:
   Närmaste busshållplats inom ca 200 m.