Köpa

En mäklare ska agera som en opartisk mellanhand  enligt god mäklarsed i enighet med fastighetsmäklarlagen som är konsumentskyddande lagstiftning.  

Enligt lag  ska ni som köpare tillhandahålla en skriftlig objektsbeskrivning av bostaden/fastigheten som ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter.  

Ett köp av en bostad/fastighet måste avtalas skriftligt enligt formkrav.  Här kan klausuler skrivas enligt överenskommelse. Ett vanlig krav är besiktning då dessa ofta medför en kostnad för köparen. 

Säljaren har en upplysningsskyldighet men som köpare har ni en långtgående undersökningsplikt.  Att låta en auktoriserad besiktningsman/kvinna utföra en okulärbesiktning  är ett bra alternativ. Mäklarbyrån i Roslagen upprättar kontrakt på inrådan av mäklarsamfundets juristers s,k öppna klausuler för besiktning. Framkommer fel och brister som du som köpare inte accepterar kan avtalet hävas och handpenning som erlagts till mäklares klientkonto återbetalas

Mäklarbyrån i Roslagen skänker 500:- till BARNCANCERFONDEN efter varje avslutat affär.

Kontakt:
Email: paula@mbroslagen.se
Telefon: 0707206281