Köpa

INFORMATION

Intresserad?
Om du är intresserad av bostaden rekommenderar jag att du kontaktar mig antingen via mail eller telefon. Om ni vill lägga ett bud?  Var då väl förberedd. Se till att ditt lånelöfte är klart och att din bostad är värderad.

Budgivning
Vid en ev budgivning tillämpar M Igelström Fastighetsförmedling öppen budgivning vilket innebär att mäklaren tar emot och framför alla bud till säljaren samt övriga budgivare. Mäklaren är skyldig att skriftligen föra anteckningar/budgivningslista över samtliga bud och framföra de till säljaren. Säljaren har fri prövningsrätt vilket innebär att det är säljaren som bestämmer vem som får köpa bostaden och till vilket pris. Det kan hända att ytterligare ett bud kommer in innan både köpare och säljare har undertecknat kontraktet. Säljaren kan dock bestämma att mäklaren inte behöver framföra alla bud.

Undersökningsplikt
Vi rekommenderar att köparen undersöker bostaden grundligt för att säkerställa att man är medveten om vad man köper. Efter köpet kan du inte åberopa fel som borde upptäckts vid en noggrann undersökning av bostaden. Ta gärna hjälp av en sakkunnig person.

Kontraktsskrivning
När budgivningen är avslutad och eventuella villkor är färdigförhandlade kallas köpare och säljare till ett möte för att underteckna köpekontraktet. Affären är inte bindande förrän båda parterna har undertecknat kontrakten. Alltså kan det komma in ett bud som säljaren kan ta ställning till trots att man som tilltänkt köpare blivit kallad till eller sitter med avtalet framför sig vid kontraktsskrivning.

Handpenning
Handpenning på 10 % deponeras, normalt, inom en vecka på fastighetsmäklarens klientmedelskonto och hålls avskiljt från mäklarens egna medel. När samtliga villkor är uppfyllda utbetalas den till säljaren. Exempel på villkor kan vara att köparen blir godkänd av bostadsrättsföreningen, eller vid köp av villa ett utlåtande av besiktningsman eller dylikt.

Tillträde
Sker enligt avtalet och säljare, köpare och mäklare träffas för att reglera slutbetalningen. Mäklaren har upprättat en likvidavräkning där hänsyn tas till vad som redan är betalt, lösen av säljarens ev lån, ev reglering av betalda kostnader som avser tiden efter tillträdet och vad som är kvar att betala. Mäklaren lämnar dessutom ut en sk Mäklarjournal samt budgivningslistan.

Maria Igelström, fastighetsmäklare, 08-580 210 52, maria@migfast.se