Köpa

PLANERA RÄTT VID KÖP AV BOSTAD

Att köpa bostad är en stor affär... kanske den största i ditt liv. Därför är det viktigt att förbereda sig inför bostadsköpet. Det finns en hel del som du själv kan planera för att ligga steget före. 


KONTROLLERA/BEVAKA MARKNADEN

Ta reda på hur marknaden ser ut i din region. Genom att söka på internet och titta i dagstidningar skapar du snabbt dig en bild av vilket prisläge och utbud som gäller för olika områden. Om du har några särskilda önskemål kan det vara av vikt att ta kontakt med en mäklare som kan sköta bevakning åt dig och ta vara på dina intressen. Via e-post får du information om nyinkomna bostäder inom det valda området. 


VISNING

När du bestämt dig för vilket område som du vill bo i och vilken typ av bostad du vill ha är det dags att gå på visning. På visningen är det viktigt att försöka få en känsla för om bostaden kan passa just dig/er. Kan du se dig själv trivas i huset med dess läge, stil, funktionalitet. Detaljer som färgsättning och typ av tapeter får du försöka bortse ifrån, eftersom dessa är enkla att förändra. På visningen kan du ta del av en bostadsbeskrivning som mäklaren sammanställt i samråd med säljaren. Beskrivningen presenterar fastigheten utifrån skick, ålder, storlek och tar upp saker som vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten, befintliga lån samt annat som kan vara av intresse för dig som köpare. Gäller köpet en bostadsrätt så kan du också ta del av årsredovisningen som innehåller mycket information. 


LÅNELÖFTE

Inför bostadsköpet är det av stor vikt att räkna ut hur mycket du kan betala för en ny bostad. Det ger dig värdefull information när du ska välja område eller typ av hus. Vi hjälper dig att göra beräkningar och sammanställa en kalkyl som du kan använda för att söka lånelöfte hos banken. Då vet du på förhand att du kan få lån för köp av den bostad som du slutligen bestämmer dig för. 


BOENDEKOSTNADSKALKYL

När du hittat en bostad som du är intresserad av att köpa gör mäklaren en individuell boendekostnadskalkyl om du så önskar. Det är viktigt att du lämnar så noggrann information om din ekonomi som möjligt. Kalkylen är ett underlag som hjälper dig att bedöma om din ekonomi klarar ett köp samt fungera som underlag för den bästa finansieringen. 


UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

Som köpare av en fastighet har du en lagstadgad undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan göra säljaren ansvarig för sådana fel eller brister som köparen känner till eller borde känt till om denne gjort en noggrann och ingående undersökning av saken eller fastigheten. Om du själv inte har de kunskaper som krävs bör du anlita en fackman som genomför en besiktning åt dig. Mäklaren kan hjälpa dig att komma i kontakt med en professionell besiktningsman. Du kan inte i efterhand ställa krav på säljaren för fel som du kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Säljaren kan således endast bli ersättningsskyldig för sådana fel och brister som köparen inte kunnat upptäcka. Det gäller även om säljaren inte själv kände till felet, s k dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som vare sig säljare eller köpare kände till och inte heller borde kunnat räknat med p g a fastighetens ålder, pris eller skick. Vid en besiktning bör du vara uppmärksam på: 

Utrymmen i grund, källare och övriga biytor som ej är att beakta som bostadsyta. 

Fukt på golv och väggar i källarutrymmen. 

Sprickbildningar i fasad och grund. 

Yttertakets skick. 

Brunnar  –vattenmängd och vattenkvalitet. 

Rötskador. 

Skorsten och murstock. 

El- och vattenledningar. 

Värmeanläggning. 

Isolering. 

Övriga byggnader på fastigheten. 

Normalt sett ingår inte besiktning av el, VVS och murstock vid en vanlig överlåtelsebesiktning. För att göra en besiktning av dessa områden bör du anlita en fackman.


UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VID KÖP AV BOSTADSRÄTT

När du köper en bostadsrätt blir du som bostadsrättsinnehavare medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du både gör en besiktning av lägenheten (som köpare har du undersökningsplikt) och tar del av föreningens ekonomi och framtida planer. Om du som köpare t ex misstänker att det finns en antydan till mögel i lägenheten bör du ta dit en besiktningsman. Du ska också alltid klara ut med säljaren vilka inventarier som ingår i köpet, t ex lösa garderober, tvättmaskin och mikrovågsugn.