Köpa

Du behöver en fastighetsmäklare
Båda parter i en bostadsaffär har ett betydande ansvar. Som köpare har Du ett lagstadgat ansvar att noga undersöka den bostad Du tänker köpa. Lagen ger också Dig som säljare ett ansvar gentemot köparen.