Om oss

Tack för att du besöker Naturmäklaren Fastighetsförmedling på webben!

Naturmäklaren är ett nystartat företag med en lite annorlunda profil än de flesta mäklarföretag. Vår målsättning är att göra affären enkel, okomplicerad och jordnära utan att tumma på professionalism och struktur. Du skall INTE välja oss om du föredrar fastighetsmäklare med kostym och slips. Vi är garanterat kostymfria. Vår målsättning är att du skall ha en vänskaplig och lättsam relation med fastighetsmäklaren. På dina villkor helt och hållet. Bli inte heller förvånad om vi skriver köpekontrakt eller har tillträde utomhus över en kopp kokkaffe vid lägerelden.

Naturmäklaren har ingen kontorslokal eftersom vi upptäckt att det är väldigt få människor som besöker mäklarbutiken spontant. Vi försöker dessutom skära ner på så mycket papper och plast som möjligt för att skänka vårt lilla bidrag till en mer miljövänlig och hållbar värld. Ja, eller i alla fall till ett betydligt mer miljövänligt mäklarföretag. 

Visste du att 10% av vårt mäklararvode ALLTID går oavkortat till välgörenhet? Ett annat sätt för oss att försöka dela med oss lite till behövande genom seriösa hjälporganisationer. Idag kan du välja att skänka dina 10% av mäklararvodet till någon av följande hjälporganisationer:

Rädda Barnen
Världsnaturfonden
World Animal Protection
Cancerfonden

Jag som driver och har grundat Naturmäklaren heter Ulf Norrman och har nästan 20 års erfarenhet i branschen. Innan dess arbetade jag 13 år på Fritidsresor/TUI med i huvudsak Key Account Management. Jag är högskoleutbildad och har dessutom en specialistkompetens inom förmedling av jord & skog. Tidigare har jag arbetat många år vid två av landets största mäklarkedjor och har därigenom samlat på mig mycket erfarenhet. Jag är dessutom känd för en mycket hög kundnöjdhet (NKI).

Naturmäklaren förmedlar bostäder över hela landet och vi är specialiserade på naturnära fastigheter såsom torp, villor, gårdar samt jord & skog. Livsstilsboende skulle man också kunna kalla det. Vi utgår från dina önskemål på mäklartjänsten och anpassar vårt arvode och våra arbetsrutiner efter det. Bedömer vi att din fastighet är "lättsåld", kommer vi att erbjuda dig ett ännu lägre arvode. Tid är pengar. Ju färre arbetstimmar ju lägre ersättning. Ganska logiskt eller hur?

Välkommen att höra av dig för en kostnadsfri muntlig värdering om du går i säljtankar. 

Med vänliga hälsningar

Ulf Norrman
Reg. Fastighetsmäklare, Spec. Jord & Skog / VD
Tel: +46 (0)481-76 66 66

Sociala Medier
Facebook
Instagram

Mediabevakning
Månadens Intervju i tidningen Mäklarvärlden 22-11
Tidningen Land 22-11-02


Vielen Dank, dass Sie Naturmäklaren Fastighetsformedling im Internet besuchen!

Naturmäklaren ist ein neu gegründetes Unternehmen mit einem etwas anderen Profil als die meisten Maklerunternehmen. Unser Ziel ist es, das Geschäft einfach, unkompliziert und bodenständig zu gestalten, ohne dabei auf Professionalität und Struktur zu verzichten. Sie sollten uns NICHT wählen, wenn Sie Immobilienmakler mit Anzug und Krawatte bevorzugen. Wir sind garantiert kostümfrei. Unser Ziel ist es, dass Sie ein freundliches und unkompliziertes Verhältnis zum Immobilienmakler haben. Ganz nach Ihren Wünschen. Wundern Sie sich nicht, wenn wir einen vertrag schreiben oder bei einer Tasse Kaffee am Lagerfeuer nach draußen gehen.

Naturmäklaren hat kein Büro, weil wir festgestellt haben, dass es ohnehin nur sehr wenige Leute gibt, die den Maklerbüro besuchen. Wir versuchen auch, so viel Papier und Plastik wie möglich einzusparen, um unseren kleinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Welt zu leisten. Ja, oder zumindest zu einem deutlich umweltfreundlicheren Maklerunternemen.

Wussten Sie, dass 10 % unserer Maklergebühr IMMER direkt für wohltätige Zwecke verwendet werden? Eine andere Art, wie wir versuchen, ein wenig mit bedürftigen und gemeinnützigen Organisationen zu teilen. Heute können Sie Ihre 10 % an eine der folgenden Organisationen spenden:

Rädda Barnen
Världsnaturfonden
World Animal Protection
Cancerfonden

Mein Name ist Ulf Norrman. Ich bin der Gründer des Unternehmens Naturmäklaren und habe fast 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Davor war ich 13 Jahre bei TUI hauptsächlich im Key Account Management tätig. Ich habe einen Hochschulabschluss und verfüge zudem über eine land- und forstwirtschaftliche Fachkompetenz, die für diese Art der Vermittlung notwendig ist. Zuvor habe ich viele Jahre bei zwei der größten Maklerketten des Landes gearbeitet und viel Erfahrung gesammelt und bin auch für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit bekannt.

Naturmäklaren vermittelt Wohnraum im ganzen Land und wir sind spezialisiert auf naturnahe Immobilien wie Bauernhöfe, Villen, Land & Wald. Wir gehen von Ihren Serviceanfragen aus und passen unsere Courtage entsprechend an. Wenn wir der Meinung sind, dass Ihre Immobilie "leicht zu verkaufen" ist, bieten wir Ihnen eine niedrigere Gebühr an. Zeit ist Geld. Je weniger Arbeit, desto weniger Geld. Ganz einfach oder?

Gerne können Sie sich für ein kostenloses Angebot mit uns in Verbindung setzen!

Mit freundlichen Grüßen

Ulf Norrman
Immobilienmakler / CEO
Telefon: +46 (0)481-76 66 66

Soziale Medien
Facebook
Instagram


Tak fordi du besøger Naturmäklaren Fastighetsformedling på nettet!

Naturmäklaren er en nystartet virksomhed med en lidt anden profil end de fleste mæglervirksomheder. Vores mål er at gøre forretningen enkel, ukompliceret og jordnær uden at gå på kompromis med faglighed og struktur. Du skal IKKE vælge os, hvis du foretrækker ejendomsmæglere med jakkesæt og slips. Vi er garanteret kostumefri. Vores mål er, at du skal have et venligt og nemt forhold til ejendomsmægleren. Helt på dine præmisser. Bliv heller ikke overrasket, hvis vi skriver købskontrakter eller har adgang udenfor over en kop varm kaffe ved bålet.

Naturmäklaren har ingen kontorlokaler, fordi vi opdagede, at der er meget få mennesker, der besøger mæglerbutikken spontant. Vi forsøger også at skære ned på så meget papir og plast som muligt for at yde vores lille bidrag til en mere miljøvenlig og bæredygtig verden. Ja, eller i hvert fald til et væsentligt mere miljøvenligt mæglerfirma.

Vidste du, at 10 % af vores mæglerhonorar ALTID går direkte til velgørenhed? En anden måde, hvorpå vi kan prøve at dele lidt med nødlidende, er gennem seriøse hjælpeorganisationer. I dag kan du vælge at donere dine 10 % af kurtagegebyret til en af ​​følgende velgørende organisationer:

Redde børnene
WWF
Verdens Dyrebeskyttelse
Kræftens Fond

Mit navn, der driver og grundlagde Naturmäklaren, er Ulf Norrman, og jeg har næsten 20 års erfaring i branchen. Inden da arbejdede jeg i 13 år hos Fritidsresor/TUI hovedsageligt med Key Account Management. Jeg er universitetsuddannet og har desuden specialistkompetence i jord & skovformidling. Jeg har tidligere arbejdet i mange år hos to af landets største mæglerkæder og har derved oparbejdet megen erfaring. Jeg er også kendt for en meget høj kundetilfredshed (NKI).

Naturmäklaren formidler boliger over hele landet og vi har specialiseret os i naturnære ejendomme såsom huse, villaer, gårde og jord & skov. Man kan også kalde det livsstilsovernatning. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker til mæglerydelsen og tilpasser vores honorar og vores arbejdsrutiner derefter. Hvis vi vurderer, at din ejendom er "let at sælge", vil vi tilbyde dig et endnu lavere gebyr. Tid er penge. Jo færre arbejdstimer, jo lavere er kompensationen. Ret logisk ikke?

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis mundtlig vurdering, hvis du overvejer at sælge.

Med venlig hilsen

Ulf Norrman
Ejendomsmægler / Direktør
Telefon: +46 (0)481-76 66 66

Sociala Medier
Facebook
Instagram

Fotograf: Joep Hermans