Köpa

Vi är med genom hela ditt fastighetsköp!

Tomtsökning
- Vi skapar en sökprofil och hittar en tomt efter dina preferenser.

Marknadsvärde
- Det är flera faktorer som avgör värdet på en fastighet. Vi värderar ditt påtänkta köp.

Byggrätt
- Vi hjälper dig reda ut vilka förutsättningar tomten har. 

Byggnadskreditiv
-  Byggnadskreditiv skiljer sig i flera aspekter gentemot ett vanligt bolån. Vi hjälper dig genom processen!

Uppskov
- Vill du göra uppskov på vinstskatten för att finansiera ditt tomtköp?

Dokumentation
- Genomgång av all tillgänglig dokumentation.

Ombud
- Vi kan agera ombud vid myndighetskontakt, förfrågningar mot kommun och vid markanvisningar.

Har du frågor kring fastighetsmarknaden, gällande ett specifikt objekt eller vill veta mer om hur vi hjälper dig genom ditt tomtköp?