KNIVSTA UNDERBERGA 1:3

Underberga

Underbar tomt på högt och skyddat läge.

Lantlig och mycket trivsam tomt som är vackert placerad på en upphöjd skogsholme i åkerlandskapet.
 • Pris: 1 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tomtareal/mark: 2 180 kvm

Fastighetsmäklare

Lars Hylander

Kommande visningar

Tomten är obebyggd och kan besökas fritt på egen hand, men visa hänsyn till närboende. Kontakta mäklaren vid önskan om privat visning.

Boka visning

KNIVSTA UNDERBERGA 1:3, Underberga
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt
Tomt och närområde
Tomten
Tomten
Ansvarig fastighetsmäklare: Lars Hylander
Tomt i mysig by
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt
Tomt och grannfastigheten
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Tomt och närområde
Infartsväg
Bodaholms golfbana, närområde
Fastighetskarta

Beskrivning

I böljande och skiftande åkerlandskap hittar man denna mycket trevliga tomt. Här samsas åkrar, hagar, skogsholmar och golfbana med bostäder och gårdar i en vacker harmoni. Tomten ligger på en upphöjd skogsholme med lagom med grannar. Här finner man lugn och ro i en fantastisk miljö. Ändå är pendlingsmöjligheterna med bil, tåg och flyg bra. Tomten är inte bunden till någon husleverantör, så här är möjligheterna till sitt eget drömboende stort. Välkommen till underbara Underberga 1:3!

Allmän information

 • Pris: 1 500 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Tomtareal/mark: 2 180 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Högt belägen naturtomt beväxt med skog. Tomten har förhandsbesked för att uppföra ett småhus med komplementbyggnad enligt bilagda förhandsbesked från den 2021-12-10.
  I dagsläget finns ingen brunn och inget avlopp, kommunalt vatten och avlopp finns ej i området. Vattenbrunn borras av ny ägare, lämpligtvis i samband med byggnationen. Exakt husmodell samt avloppssystem samt dess läge bestäms i beviljat bygglov som söks av ny ägare. Tomten är inte knuten till någon speciell husleverantör.
 • Taxeringsvärde mark: 678 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 678 000 SEK
 • Fastighetsbeteckning: KNIVSTA UNDERBERGA 1:3
 • UppdragsID: GC5 EM4
 • Objektstyp: Tomt (Typkod: 210)
 • Byggrätt, anslutningar mm:
  Förhandsbesked för att uppföra ett småhus finns. Villkor är att enbostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i skala, färg och material med omgivande bebyggelse. För att byggnaderna inte ska upplevas för dominerande på höjden ska tak och fasader vara i dova kulörer. Bostadshus och komplementbyggnader ska placeras på den östra halvan av fastigheten för att de ska placeras där det är mindre kuperat och därmed undvika utfyllnader. Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras. Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov.
  Elanslutning till tomten finns ej. I följande länk kan man läsa mer om hur det går till att ansluta sig till elnätet: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ny-anslutning.

Byggnad

 • Avlopp: Avlopp saknas
 • Vatten: Vatten saknas

Ekonomi

 • Fastighetsskatt/-avgift: 6 780 SEK

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Inteckning

 • Inteckningar: Det finns inga inteckningar

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Avlopp

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg,avlopp

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  KNIVSTA UNDERBERGA S:1

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Fastigheten har via servitut rätt att anlägga avlopp och väg på den samfällt ägda Underberga S:1. Fastigheten har en andel om 1/3 i samfälligheten Underberga S:1. Framtida kostnader för snöröjning och vägskötsel m.m. kan bli aktuella.

Området

Underberga, Lill-Ista och Braberg utgör en mindre by som är vackert placerad på en höjd i det varierande odlingslandskapet. Här samsas åkermarken med hagar, skogsdungar, byar och golfbana. I närområdet ligger Gamsviken som tar dig ut på Mälaren och alldeles i närheten ligger Bodaholms 18-håls golfbana. I Gurresta finns bensinmack och övriga bekvämligheter finns i t.ex. Knivsta, Märsta eller Sigtuna. Området är lugnt och läget är lämpligt för pendling med de goda kommunikationerna från Knivsta, Märsta och Arlanda.
 • Kommunikationer:
  Underberga ligger lantligt men strategiskt och med bil har du ca 9 km till Knivsta och Märsta, 12 km till Sigtuna, 29 km till Uppsala och 17 km till Arlanda. I Knivsta och Märsta finns pendlarparkeringar och mycket goda tågkommunikationer till Stockholm, Uppsala samt Arlanda flygplats. Skolbuss går från landsvägen.
 • Vägbeskrivning:
  Från Stockholmshållet: ta E4 norrut, sväng av vid Märsta och kör väg 263 i ca 6 km, sväng av norrut på väg 255 och kör ca 7 km, ta höger och kör ca 400 m. Parkera och gå den sista biten.
  Från Uppsala och Knivsta: ta väg 255 söderut, ta vänster och kör ca 400 m. Parkera och gå den sista biten.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt