Köpa

Att köpa en bostad är förmodligen den största affären man gör i sitt liv. Kontakta oss för att guida dig igenom hela processen. Oavsett om du redan har hittat din drömbostad och vill veta om hur du går vidare eller vill att vi hjälper dig att hitta en bostad antingen i Sverige eller utomlands.

Köparinformation – Information till dig som köpare

Budgivning
Budgivning är inte reglerad i lag. Det finns alltså inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till.
Budgivning kan ske på många olika sätt. Trygga Fastighetsförmedlingar tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga spekulanter. Även om bud tillhandahålls via SMS är det viktigt att den som deltar i budgivning är aktiv och själv söker kontakt med mäklaren för att undvika missförstånd.
Säljaren behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Fastighetsmäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen utan det är hela tiden säljaren som bestämmer. Alla som deltar i budgivningen godkänner att deras namn, telefonnummer och bud överlämnas till både säljare och köpare.
Undersökning av fastighetens skick
Köpare uppmanas att undersöka bostaden. Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen bör därför undersöka fastigheten före köpet eller låta någon annan göra det.
Köparens undersökningsplikt omfattar hela fastigheten, det vill säga mark, byggnader och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Köparen har kvar sin undersökningsplikt även om säljaren presenterar ett besiktningsutlåtande.
Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.