Sälja

Arbetssätt - förmedling - försäljning

Så här går det till när du vill sälja din bostad:

Huvuddelen av vår verksamhet rör förmedling/försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Vår målsättning är att som mäklare vara med "från ax till limpa", det vill säga att du som kund  har en kontaktperson/mäklare genom hela affären. Den vanligaste arbetsgången är som följer. I texten nedan används "bostad" som samlingsbegrepp för fastigheter, bostadsrätter m.m.
 
- Värdering. Vi bildar oss en uppfattning om bostaden ifråga, dess skick, läge och värde. Vi lämnar ett utlåtande om värdet. Om du är intresserad av att inleda en försäljning inom kort lämnar vi en skräddarsydd offert efter dina önskemål med uppgift  om kostnaden för en förmedling.
 
- Intag. Tillsammans med dig samlar vi in de fakta om din bostad som behövs i försäljningshänseende. Detta innefattar allt från driftkostnadsuppgifter till planritningar. Oftast så sker fotograferingen av bostaden i samband med intaget. Tillsammans bestämmer vi ev. visningsdatum och tid. 
 
- Prospekt. All information rörande bostaden sammanställs i ett prospekt som vi lämnar till de spekulanter som anmäler sitt intresse av din bostad. Uppgifterna i prospektet återkommer i annonsering på internet och i tryckt media.
 
- Internet. När prospektet är färdigarbetat annonserar vi ut din bostad i de medier som vi har kommit överens om. Oftast innebär detta att vi annonserar bostaden på internet och då främst på hemsidan,  www.hemnet.se,  och www.booli.se.  Även fler hemsidor kan vara aktuella. 
 
- Annonsering. Efter att bostaden har lagts ut på internet alt. i samband med ett bestämt visningsdatum så annonserar vi din bostad i de övriga medier vi kommit överens om såsom tidningar m.m. Samtidigt skyltar vi upp din bostad (om du så önskar) så att spekulanterna lättare hittar vägen dit.
 
- Visning. Vi visar din bostad för intresserade spekulanter efter de riktlinjer som vi gjort upp tillsammans. Visningen kan ex. vara annonserad i förväg med datum och tid men det finns flera olika tillvägagångssätt. Generellt brukar vi be spekulanterna att anmäla sig med namn och telefonnummer.
 
- Budgivning. Om det finns flera spekulanter som är intresserade av din bostad kan det ibland resultera i en budgivning. Vi administrerar budgivningen och informerar dig om utvecklingen. Observera att det är du som säljare som bestämmer till vem du skall sälja!
 
- Kontrakt. När vi har hittat en spekulant som är beredd att betala det du vill ha för bostaden så ser vi till att samtliga parter träffas för kontraktsskrivning där vi upprättar de nödvändiga köpehandlingarna. Ofta vill köparen göra en besiktning av bostaden före eller efter kontraktskrivningen.
 
-Tillträde. Vid tillträdet byter bostaden slutligen ägare. Du erhåller slutbetalningen och köparen erhåller nycklarna till bostaden. Vi närvarar och upprättar de nödvändiga dokumenten. Oftast sker tillträdet hos köparens bank eller på mäklarens kontor.