Yggenäs Björkhaga, 683 62 Ekshärad

Ekshärad

Sun Dance Ranch, unik ranch med ett vackert läge vid Klarälven!

Sun Dance Ranch är uppbyggd som en westernranch med aktiviteter för hela familjen, här finns dels ridanläggning, ridspår, natur för vandring samt Klarälven för vattenaktiviteter. Saloon/restaurang med sittplatser både inomhus och utomhus. Stugor för uthyrning samt område för camping och egen strand
 • Pristyp: Bud, fri prövningsrätt
 • Tomtareal/mark: 27,9540 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Fastighetsmäklare

Bo Andersson

Kommande visningar

Privata enskilda visningar efter överenskommelse!

Boka visning

Yggenäs Björkhaga, 683 62 Ekshärad, Ekshärad
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt

Beskrivning

Sun Dance Ranch, en unik westernranch belägen i Norra Värmland invid Klarälvens strand. Anläggningen är uppbyggd runt hästar men har utvecklats med andra familjeaktiviteter, saloon/restaurang och campingområde. Boningshus för eget boende på ca 160 kvm fördelat på 6 rum o kök. Ekonomibyggnader som omfattar restaurang med köksdel, butiksdel, sovloft för sommaranställda, lösdriftshall, sadelkammare, gårdsverkstad m.m. Tre timmerstugor samt en mindre uthyrningsstuga, grillplats med tipi. Strandlinje mot Klarälven på ca 650 meter. Två paddockar, rundkorall samt en terrängbana på ca 0,5 ha, nio beteshagar i varierande storlek. Fristående tomt med ett boningshus (renoveringsbehov), ekonomibyggnad och kornbod, tomt ca 4 667 kvm.
Skogsinventering på skogsbestånd har ej genomförts, det finns områden avsatta till Naturvärden/Biotopskydd samt Natura 2000. Fastigheten ägs privat och ej i bolag, immateriella tillgångar som; företagsnamn, webbsida och telefonnummer kan ingå i försäljningen. Rörelseaktiebolag kan ingå med bl.a butiksinventarier, maskiner och annan utrustning. 
Kortfakta: Boyta ca160 kvm, övriga byggnader ca 1000 kvm. Tomt: ca 279 540 kvm samt ej arealredovisat område i Klarälven, fördelat på tre fastigheter. Uppvärmning: Jordvärmepump, IVT, luft/luft-vp och gjutjärnskamin. Ventilation: Självdrag. V/A: Borrad brunn, filter för restaurangkrav/Enskilt avlopp till boningshus samt 3-kammarbrunn med infiltration och fettavskiljare till restaurang. Fiber: Ja. Energiklass: Ej gjord. Tillträde: Enligt överenskommelse.

Allmän information

 • Pristyp: Bud, fri prövningsrätt
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Hästgård
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Hästgård
 • Taxeringsvärde byggnad: 591 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 487 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 078 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Taxering omfattar fastigheterna Hagfors Ynäs 1:20, 1:24 och 1:49. Taxeringskod:120 - Lantbruksenhet bebyggd och 299 - Småhusenhet med värde mindre än 1 000 kr
 • UppdragsID: GK9 7QA

Mark

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Övrigmark
 • Areastorlek: 1,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 8,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Betesmark
 • Areastorlek: 1,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 4,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 4,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:20
 • Areatyp: Småhusmark lantbruk
 • Areastorlek: 0,1400 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:49
 • Areatyp: Småhusmark
 • Areastorlek: 0,4667 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:24
 • Areatyp: Småhusmark lantbruk
 • Areastorlek: 0,2000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:24
 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 4,0000 ha

 • Areanamn: Ynäs 1:24
 • Areatyp: Betesmark
 • Areastorlek: 4,0000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Information tagit från Länstyrelsen Värmlands hemsida :
  Förvärv av lantbruksfastigheter
  Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.
  
  Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
  
  Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.
  
  Fysisk person
  Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.
  
  Du behöver inte tillstånd om:
  
  Du redan äger en del av fastigheten.
  Du får fastigheten genom arv eller testamente.
  Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
  Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.
  
  
  Juridisk person
  Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:
  
  Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
  Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.
  För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:
  
  -ett bolag
  -kyrkan
  -kommunen
  -en förening
  -en stiftelse.
  
  Glesbygd och omarronderingsområde i Värmland enligt jordförvärvslagen (1979:230)
  
  Glesbygd:
  Eda kommun: Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
  Torsby kommun: Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Samtliga församlingar
  Sunne kommun: Gräsmarks församling
  Filipstads kommun: Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
  Hagfors kommun: Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
  Arvika kommun: Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
  
  Omarronderingsområde:
  Eda kommun: Järnskogs församling
  Torsby kommun: Dalby och Norra Ny församlingar
  Årjängs kommun: Västra Fågelviks församling
  Sunne kommun: Lysviks församling
  Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.
  
  Nya avgifter från 1 januari 2020
  Från och med 1 januari träder förordningen om ändring i avgiftsförordningen, SFS 2019:699 i kraft. Detta innebär att från och med 1 januari 2020 blir det högre ansökningsavgifter för förvärvstillståndsprövningar.
  
  De nya avgifter som ska tillämpas är följande:
  
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor.
  För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde) blir avgiften 0 kronor precis som tidigare.
  För juridiska personer blir avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 10 miljoner kronor eller mindre. Om fastigheten är värd mer än 10 milj kronor, det vill säga ska prövas av Jordbruksverket, blir avgiften 15 900 kronor.
  För en juridisk person som köper en fastighet av en annan juridisk person i ett glesbygdsområde blir avgiften 4 600 kronor, men fortsatt 0 kr inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde).
  
  Bankgiro
  Bankgiro 5051-7739 ska användas när du söker förvärvstillstånd.
  
  Utländska kunder ska använda:
  
  IBAN: SE14 1200 0000 0128 1010 4794
  
  BIC/SWIFT: DABASESX

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Fastigheten säljs i befintligt skick, varvid det åligger en intresserad spekulant att själv inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut.
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  FRISKRIVNING
  En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Jakträtt ingår.

Kostnader

 • Vatten och avlopp: 3 200 SEK/år
 • Sotning: 500 SEK/år
 • Renhållning: 600 SEK/år
 • Årlig elförbrukning: 57 515 kWh/år
 • Hushållsel: 117 000 SEK/år
 • Försäkring: 23 113 SEK/år
 • Summa driftkostnad: 144 413 SEK/år
 • Antal personer i hushållet: 10

 • Beskrivning av kostnader:
  Elkostnad är både för privat och rörelsedel. Försäkringskostnad fördelas mellan rörelsedel 15 413 kronor samt gårdsförsäkring 7 700 kronor.

 • Fastighetsskatt/-avgift: 4 627 SEK

 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Klarälven, Övre Delen, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt till elektrisk starkströmsledning - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderätt Tele

Byggnader

 • Boningshus

  Allmän information
  • Antal rum: 6 (4 Sovrum)
  • Boarea (BOA): 160 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad: 327 000 SEK
  • Rumsbeskrivning:
   Bottenvåning
   Kök: Spis, fläkt, diskmaskin, kyl (frys under trapp). Över- och underskåp med furuluckor, laminatbänkskiva samt rostfri diskbänk. Öppen spis som ej används. Plastmatta, träpanel på vägg och tak. 
   
   Vardagsrum: Trägolv, framtagen timmervägg mot hall, fondvägg i okantad vildmarkspanel. Altandörr till inhängnad trädgård med jacuzzi. 
   
   Sovrum: Trägolv, målad/tapetserad vägg. Träpanel i tak. Förråd med förrådsberedare och cirkulationspump, används ej efter att jordvärmepump installerats men går att ansluta till exempelvis en vattenmantlad kamin eller köksspis.
   
   Hall, pannrum samt förråd under trapp: Plastmatta, framtagen timmervägg/målade väggar i hall. Förråd under trapp med frys. Pannrum med IVT-jordvärmepump.
   
   Tillbyggnad
   Hall med groventré: Plastmatta samt målade väggar.
   
   Toalett: Wc samt handfat. Våtrumsmatta på golv samt delvis på vägg/målad vägg. 
   
   Kontor/tvättstuga: Plastmatta samt målade väggar. Tvättmaskin och torktumlare, vatten- och avloppsrör dragna till intilliggande toalett. 
   
   Duschrum med bastu: Badkar med duschväggar, ång- och massagefunktion fungerar ej. Badrumsmöbel. VV-beredare. Våtrumsmatta på golv/vägg, bastudel med träpanel på vägg och tak. 
   
   Övervåning
   Hall: Plastmatta samt målade väggar. Utgång till balkong.
   
   Toalett: Wc och handfat. Våtrumsmatta på golv/vägg.
   
   Sovrum: Plastmatta målade väggar. Inbyggd garderob samt kattvind.
   
   Sovrum: Plastmatta målade väggar. Tre garderober samt kattvind.
   
   Sovrum: Plastmatta målade väggar. Två garderober. Eget duschrum med dusch, våtrumsmatta på golv, målade väggar.
  • Byggnadskommentar:
   Farstukvist vid entré med balkong på andra våningen. 
   
   Kornbod samt enklare garagebyggnad, används till förråd i verksamheten. Förrådstält ute på gården på ca 32 kvm, klädd med panel och plåttak. 
   
   Jordkällare med vattenreningsutrustning. Då restaurangverksamhet äger rum på ranchen har de särskilda vattenkrav, här finns filter för radon, uran och kol samt UV-lampa för att uppfylla miljö- och hälsokraven från kommun. 
   
   Paviljong med utsikt över Klarälven, sandstrand med två bryggor, grillplats med tipi, ny tipi-duk beställd från Tyskland, används även av gäster till ranchen. 
   
   Tre stycken timmerstugor på vardera ca 27 kvm. Byggsätt: Plintgrund, 70 mm timmerstomme, isolerad i golv/tak, takshingel, 2-glasfönster. Invändigt: Stugor består av två sovrum samt ett duschrum. Plastmatta, timmervägg, träpanel i tak, dusch med duschkabin, wc samt handfat fläkt, plastmatta samt timmervägg. 
   
   Enkel övernattningsstuga på ca 10 kvm. Byggsätt:Plintgrund, liggande fjällpanel, plåttak. Invändigt: Plastmatta samt OSB-skivor vägg/tak.
   
   Mindre servicebyggnad för campinggäster. ca 10 kvm. Byggsätt:Plintgrund, panel, papptak. Invändigt Kombinerad kyl/frys, diskbänk, kokplatta, VV-beredare. 
   
   Campingområde intill Klarälven, ca 0,5 ha. Sju elstolpar (El-björn byggcentraler) Ansökt om 15 camping/ställplaster men området går att utöka. Lekområde för barn.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909
  • Grund: Torpargrund/platta på mark
  • Mark: Sand
  • Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
  • Fönster: 2- och 3-glasfönster
  • Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Bjälklag: Trä
  • Stomme: Timmer/regelstomme
  • Typ av uppvärmning: Jordvärmepump, 2018
  • Märke på värmeanläggning: IVT
  • Parkeringsbeskrivning: Grusad gårdsplan
  • Uteplatsbeskrivning: Inhängnad trädgård med utsikt över Klarälven, Jacuzzi. Inhängnad trädgårdsodling med odlingsbäddar och växthus på ca 8 kvm.
  • TV/internet: Fiber installerad.
  • Vatten: Djupborrad brunn, 2017
  • Avlopp: Enskilt avlopp
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • Jordat eller ojordat: Delvis jordat
  • Huvudsäkring: 54 A
  • Skorstenstyp: Murad skorsten
  • Skorstenskommentar: Skorstenen har murats om från tak med ny krona, 2011.
  Energideklaration
  • Energistatus: Energideklaration ej utförd
 • Saloon, kök, butik, förråd, toaletter, vedbod m.m

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 300 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 62 000 SEK
  • Beskrivning:
   Byggnadssätt: 
   Grund: Plint
   Stomme: Träbjälkar i fackverkskonstruktion, del av timrad vägg, i utbyggnaden för saloon, köksdel förråd och vedbod har äldre telegrafstolpar använts till ramverk (mätning pågår gällande luftkvalitet).
   Bjälklag: Trå
   Fasad: Träpanel, okantad vildmarkspanel. 
   Tak: Plåt- samt eternittak. Plåttak lades om 2020 samtidigt gjordes en tilläggsisolering av taket. 
   Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt.
   Fönster: 2-glas samt 1-glas.
   Uppvärmning/kyla: Två luft/luft-värmepumpar med tre innedelar samt en Morsökamin på ca 7kW.
   Skorsten: Plåt
   Internet: Wifi i lokalen
   V/A: Borrad gemensam brunn med boningshus, 3 500 tim/liter, filteranläggning ger godkänt livsmedelskvalité på vattnet/Separat avloppsanläggning, 3-kammarbrunn, 2009 med ny markbädd och fettavskiljare med larm och provtagningsbrunn, 2022. 
   
   Saloon ca 150 kvm: ca 40-50 platser invändigt, altan för ca 20 platser samt trädgårdsdel för ca 50 sittande gäster. Platsbyggd bardisk med modulkyl under, två fristående drickkylar, förberedd med avlopp. Hyllor för glas och dryck. Serveringsbänk för buffé, ca 2,6 m lång med underskåp och lådhurts. Kaffehörna förberett med vatten för kaffemaskin, ca 1,2 m lång med underskåp. 
   Scen med PA-anläggning. 92" duk och projektor. Karaok-system.
   
   Köksavdelning: Stekbord, arbetsbord med två fritöser samt spishäll. Konvektionsugn med ånga, (ångfunktion används ej) över arbetsyta finns takfläkt i rostfritt. Rostfri arbetsbänk med två skåp samt tre lådor. Pizzabänk med stenbänkskiva, kyla under i skåp samt fem fack vid stenbänk. Tilllagningsbänk med skåp och lådor. Under- och överskåp. Två kylskåp samt ett frysskåp. Disklina med Wexiödiskmaskin med tre program, automatisk dosering av diskmedel. Kapslad led-belysning, takmonterad inomhusdel till värmepump med både värme och kyla. Våtrumsmatta på golv samt delvis kaklade väggar, för övrigt målade väggar. Avloppsbrunn i golv. Två serveringsdörrar, en för utgående mat och en för inkommande disk.
   
   Förrådsrum: Förrum med elcentral samt plats för hyllor. I förrådet finns en vägg med hyllsektioner och skåp, efter andra väggen står fyra frysboxar, två frysskåp samt en kyl, side by side med inbyggd ismaskin. Förberett med vatten och avlopp för fristående ismaskin/diskho. Gjutet golv, plastmatta på golv, golvbrunn finns. Inomhusdel till värmepump för värme.
   
   Butiksdel, ca 40 kvm: Köpmannadisk, skåp, hyllor och krokar. Lokalen är ej vinterisolerad. Butikslager kan säljas med i försäljningen, pris beroende på lagersaldo. 
   
   Toalett och duschavdelning som även används av campinggäster, två duschar samt tre toaletter. Diskhörna för campinggäster. Städskrubb med tvättmaskin och torktumlare. Två VV-beredare på totalt ca 200 liter. 
   
   Sovloft för sommaranställda, ca 14 sängplatser, sällskapsdel med soffa och kylskåp. Garderober för sänglinnen, handdukar samt dekorationsdetaljer.
   
   Materialförråd samt vedbod.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909
  • Beskrivning av byggår och om/tillbyggnadsår:
   Saloon och kök tillbyggd 2008
 • Lösdriftshall, sadelkammare, gårdsverkstad, traktorgarage

  Allmän information
  • Boarea (BOA): 400 kvm
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
  • Taxeringsvärde byggnad: 62 000 SEK
  • Beskrivning:
   Lösdriftshall med stor inhägnad hage, godkänt idag för för ca 16 hästar. Högata med slow-feeder. Plats för matberedning vår-sommar-höst, vintertid förbereds matberedning i gårdsverkstad. Äldre stalldel används idag till sadelkammare. Förråd/höränne ovanför stalldel. 
   
   Gårdsverkstad, äldre vikport (Torverk) samt gångdörr, gjuten platta. El indraget 25A. Uppvärmning med luft/luft-värmepump. Takhöjd ca 2,7m. Två väggfasta arbetsbänkar och hyllor. 
   
   Traktorgarage/maskinhall, grusgolv, enkla portar. 
   
   Två paddockar med måtten, 18x18 meter och 25x50 meter. 
   Terrängbana på ca 0,5 ha. 
   Rundkorall 14 meter i diameter.
   
   Nio beteshagar i varierande storlek.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1909
 • Bostadsbyggnad på Ynäs 1:24

  Allmän information
  • Antal rum: 4
  • Boarea (BOA): 120 kvm
  • Biarea (BIA): 20 kvm
  • Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
  • Taxeringsvärde byggnad: 140 000 SEK
  • Byggnadskommentar:
   Huset är ett renoveringsprojekt!
   Renovering har påbörjats invändigt, vattenskada där toalett har varit. Takläckage förekommer. 
   Äldre ekonomibyggnad på ca 160 kvm. Timrad sädesbod, ca 15 kvm.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1905
  • Grund: Torpargrund
  • Utvändiga plåtarbeten: Plåt
  • Fönster: 2-glasfönster
  • Taktyp/takbeklädnad: Takpannor
  • Fasadtyp: Stående träpanel
  • Bjälklag: Trä
  • Stomme: Timmer
  • Typ av uppvärmning: Saknas
  • TV/internet: Finns att ansluta sig till.
  • Vatten: Gemensamt med grannar
  • Avlopp: Saknas
  • Typ av ventilation: Självdrag
  • El kommentar: El finns, är i dagsläget avstängt i skåp.
  • Skorstenstyp: Murad skorsten
  • Skorstenskommentar: Skall brandskyddskontrolleras innan ibruktagande.
  Energideklaration
  • Energistatus: Energideklaration behövs ej

Inteckningar

 • Inteckningar: 13
 • Totalt belopp: 1 646 900 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt