VILHELMINA BÄSKSJÖ 4:2

Större skogsfastighet utan byggnader

Areal om 290 ha varav 194 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 10 827 m³sk. Bonitet - 3,3 m³sk/ha/år. Fastigheten ingår i Bäsksjö jaktlag 5 430 ha
 • Pris: 2 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 292,3430 ha

Fastighetsmäklare

Anna Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Bäcken som rinner genom avdelning 15
Bäcken som rinner genom avdelning 15
Avdelning 15
Avdelning 15
Avdelning 2
Vägkarta
Karta4
Karta
Karta1
Karta3

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades under augusti 2021 av skogstjänsteman Håkan Sikström. 
Fastigheten är belägen i Västerbottens län, Vilhelmina kommun och består av tillsammans 2 skiften.

Totalarealen är 290 hektar, varav 194 hektar är produktiv skogsmark. 

Virkesförrådet är cirka 10 827 m3sk, fördelat på 60 % tall 24 % gran 14 % löv och contorta 1% samt Sibirisk lärk 1%
Bra vägnät genomgående för fastigheten 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Fastigheten ingår i Bäsksjö jaktlag 5 430 ha. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 2 700 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Anna Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-06

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 2 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 1 368 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 368 000 SEK
 • UppdragsID: GNG 983
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 6 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

Inteckningar

 • Inteckningar: 1
 • Totalt belopp: 1 750 000 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt