MALÅ ASPLIDEN 1:36

Skogsfastighet utan byggnader

Fastigheten är belägen i Aspliden, i Malå kommun. Areal om 68 ha varav 47 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 2 737 m³sk. Bonitet - 3,7 m³sk/ha/år.
Fastigheten ingår i Aspliden VVO 1 919 Ha
 • Pris: 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 67,7707 ha

Fastighetsmäklare

Anna Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Aspliden 1.36
Aspliden 1.36.
Avdelning 2
Avdelning 4.
Avdelning 4
Avdelning 5.
Avdelning 5
Vägkarta1
Skärmklipp
Skärmklipp1
45

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2021 av Skogstjänsteman Håkan Sikström 

Fastigheten är belägen i Malå kommun, Västerbottens län. Planen består av 4 skiften med totalt 68 ha varav 47 ha produktiv mark. Det totala virkesförrådet är ca 2 737 m3sk. 
Bonitet - 3,7 m³sk/ha/år. Skogen är välskött och har bra vägnät. 

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 78 % av virkesförrådet, följt av gran 15% och löv 7%. 

På det norra skiftet ovanför byn finns det en mindre lada som används som förråd. Det finns även en äldre förrådsbyggnad som står på skiftet i byn men som är utarrenderat. 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Fastigheten ingår i Aspliden VVO 1 919 ha. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 700 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Anna Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-05

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 1 574 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 574 000 SEK
 • UppdragsID: G2M 6V0
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 5 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Vindelälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 00000000)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Aspliden, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19831108, Registreringsdatum: 20140414)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Dike - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Linbana expropriation

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Tele

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut LEDNING MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut VÄG MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut DIKE

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderatt AVVERKNING

Inteckningar

 • Inteckningar: 2
 • Totalt belopp: 420 000 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt