LYCKSELE ÖRTRÄSK 2:33

Liten skogsfastighet i Örtäsk

Fastigheten är belägen i Örträsk, i Lycksele kommun. Areal om 6 ha varav 5,7 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 1 254 m³sk. Bonitet - 5,1 m³sk/ha/år.
Fastigheten ingår i Västra Örträsk VVO 14 243 ha
 • Pris: 350 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 5,9300 ha

Fastighetsmäklare

Per Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Litet hus på fastigheten
Litet hus på fastigheten
Kök/allrum
Sovrum
Matrum
Matrum
Sovrum 2
56
Skärmklipp

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2021 av Skogstjänsteman Paul Dahlgren 

Fastigheten är belägen i Örträsk, Västerbottens län. Fastigheten består av 1 skifte med totalt 5,9 ha varav 5,7 ha produktiv mark. Det totala virkesförrådet är ca 1 254 m3sk. 
Bonitet - 5,1 m³sk/ha/år.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 45% av virkesförrådet, följt av tall 34% och löv 21%. 

På fastigheten står ett mindre koja/stuga
Finns ej vatten eller elström

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Fastigheten ingår i Västra Örträsk VVO 14 243 ha. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 350 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-06

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 350 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 148 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 148 000 SEK
 • UppdragsID: GCG UCG
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 6 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt