ÅSELE VAKSJÖBERG 1:2

Åsele

Skogsfastighet med fin timmerstuga

Fastigheten är belägen i Vaksjöberg ca 35 km norr om Åsele. Areal om 42,1 ha varav 23,6 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 2 421 m³sk. Bonitet - 3,7 m³sk/ha/år. På fastigheten finns ett timmerstuga högt beläget med vacker utsikt över Vaksjön.
 • Pris: 400 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 42,5401 ha

Fastighetsmäklare

Per Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
8

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades i september 2021 av Skogstjänsteman Nils Lundgren.

Fastigheten är belägen norr om Åsele i Åsele kommun, Västerbottens län. Areal om totalt 42,1 ha varav 23,6 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,7 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till 2 421 m³sk. 

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 54 % av virkesförrådet, följt av gran 22% och löv 24%. 

På fastigheten finns ett timmerhus samt timmerlada. Det finns ingen elström eller vatten. Värmekällan är vedspisen i köket/allrummet. 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Jakträtt medföljer fastigheten men ingår inte i någon jaktsammanslutning. Möjlighet finns att få ansluta sig till jaktlaget på platsen men detta blir upp till köparen att kontakta jaktlaget
Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 400 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Per Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-15

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 400 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 468 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 468 000 SEK
 • UppdragsID: GSZ FJZ
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 15 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Lögdeälven, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20000000)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Uppdämning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Vägrätt ävensom rätt till dämning, flottning m.m. å mark till vaksjöberg 1:2. - Väg m.m.

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Fastigheten besväras av vägrätt till förmån för vaksjöberg 1:2. - Väg

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut UPPDÄMNING MM

Inteckningar

 • Inteckningar: 3
 • Totalt belopp: 25 000 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt