Köpa

Stegen för ett lyckat köp av villa

Sök bostad
Att hitta det rätta boendet är inte alltid det enklaste, det är mycket som ska stämma. Hur vill ni bo? Vad får det kosta? Var vill ni bo?

Värdering av er bostad
Det är bra om ni vet vad er bostad är värd, då kan ni få ett försprång när er drömbostad väl dyker upp. Vi gör en kostnadsfri värdering, kontakta oss på 044-24 23 24.

Finansiering
Din Mäklare Åhus & Österlen har goda kontakter med kreditinstituten som gör att ni får bästa hjälp vid finansieringen när ni ska köpa bostad. Ni kan även få hjälp med ett kreditlöfte innan ni hittat ert rätta boende om så önskas.

Då ni ska ta ett bostadslån består det oftast av bottenlån respektive topplån. Bottenlånet innebär att det är en lägre risk för den som lånar ut pengarna, samt att hon har den bästa säkerheten i bostaden. Topplånet bör amorteras bort i en snabbare takt då det har en rörlig ränta som oftast är högre än bottenlånets.

Visningen
Din Mäklare har personliga och bokade visningar. Detta gör att ni i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt ni önskar samt ställa frågor till mäklaren. Det är en fördel om ni har klart med lånelöfte från bank innan man går på visning.

Budgivning
En budgivning kan uppkomma då det är fler spekulanter som är intresserade. Det finns olika varianter av budgivning, men vanligast är en så kallad öppen budgivning. Vi använder öppen budgivning. Det innebär att spekulanter lämnar sitt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Efter en avslutad budgivning lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt över till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet ska beaktas.

Kontrakt
När tiden är inne för att genomföra köpet ska det skrivas kontrakt som den ansvarige fastighetsmäklaren gör i ordning. Då kontraktsmötet äger rum går fastighetsmäklaren noga igenom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter.

Undersökningsplikt
Köparens undersökningsplikt omfattar hela bostaden, det vill säga mark, byggnader och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Köparen har kvar sin undersökningsplikt även om säljaren presenterar ett besiktningsutlåtande.

Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av bostaden. Köparen bör därför undersöka bostaden före köpet eller låta någon annan göra det.

Tillträde
Överlåtelse av bostaden sker enligt överenskommelse. Fastighetsmäklaren bokar in tid och plats med köpare, säljare och bank. Vid tillträdet överlämnar fastighetsmäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto på köpet samt att ni som köpare söker lagfart med denna handling. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och andra handlingar av vikt till er.

Grattis! Nu kan ni flytta in i er nya bostad!