Om oss

Jag har jobbat i drygt 20 år med bland annat deklarationer och bokslut, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, generationsskiften, och ekonomisk rådgivning rörande jord- och skogsfastigheter, dels som anställd och dels som egen företagare .

Sedan 2015 arbetar jag i egen regi.

Mitt syfte med mitt företag är att hjälpa jord- och skogsägare vid förvärv, ägande och överlåtelse av jord- och skogsfastigheter.

Länk till Olofssons Skog & Mäkleri:  www.skogomakleri.se