Start

Välkommen till Olofssons Skog & Mäkleri

Olofssons Skog & Mäkleris huvudsakliga verksamhet är fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, generationsskiften, deklarationer och ekonomisk rådgivning för ägare av jord- och skogsfastigheter. Jag har lång erfarenhet av att jobba med dessa tjänster och finner ett nöje i att hjälpa jord- och skogsägare med frågor om detta. Är utbildad till fastighetsmäklare och skogsmästare.

Länk till Olofssons Skog & Mäkleri:  www.skogomakleri.se
Junsele Junsele
Gård i Junsele Objektet omfattar Junsele-Krånge 5:22 och 5:23. Består bl.a. av bostadshus, gårdshus, sommarstuga, två ladugårdar och vedbod. Vidare finns inägomark, skog och skogsmark. Volym skog ca 1 300 m³sk. Total areal ca 15 ha. Åretruntboende, möjlighet till uthyrning av boende, egen djurhållning och odling .

Pris: 1 350 000 SEK
Tomtareal/mark: 136 921 kvm
Vallen Junsele
Torp i Junsele-Vallen Objektet omfattar fastigheten Junsele-Vallen 5:3. Består bl.a. av bostadshus, gäststuga, ladugård/lada, garage, tre förråd och sjöbod. Vidare finns skog och skogsmark. Det tot. virkesförrådet är ca 250 m³sk. Total areal ca 3,2 ha. Möjlighet till åretrunt- eller fritidsboende, samt rekreation.

Pris: 550 000 SEK
Tomtareal/mark: 32 000 kvm