Start

Välkommen till Olofssons Skog & Mäkleri

Olofssons Skog & Mäkleris huvudsakliga verksamhet är fastighetsförmedling, fastighetsvärdering, generationsskiften, deklarationer och ekonomisk rådgivning för ägare av jord- och skogsfastigheter. Jag har lång erfarenhet av att jobba med dessa tjänster och finner ett nöje i att hjälpa jord- och skogsägare med frågor om detta. Är utbildad till fastighetsmäklare och skogsmästare.

Länk till Olofssons Skog & Mäkleri:  www.skogomakleri.se
Junsele Junsele
Torp i Hålla Torpet ligger i Hålla med utsikt över Betarsjön, ca 6,5 km från Junsele. På objektet finns bland annat ett bostadshus, ladugård och vedbod. Total landareal 6,9 ha, varav inägomark 0,8 ha och produktiv skogsmark 5,6 ha. Virkesförråd ca 710 msk. Fastigheten ingår i Hålla VVO om 4 000 ha.

Pris: 900 000 SEK
Tomtareal/mark: 69 000 kvm