MALÅ ASPLUND 1:30

Mindre skogsfastighet söder om Adak

Fastigheten är belägen i söder om Adak, i Malå kommun. Areal om 35,8 ha varav 28,5 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym om 1 753 m³sk. Bonitet - 3,4 m³sk/ha/år.
Fastigheten ingår i Adak VVO 4 762 ha. På fastigheten finns ett bostadshus med som inte är beboligt.
 • Pris: 375 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 35,3110 ha

Fastighetsmäklare

Anna Thiger

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Flygfoto
Vägkarta
Skifte 1
Skifte 2
IMG_1274

Beskrivning

Skogsbruksplan 
Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2020 av Skogstjänsteman Nicklas Israelsson. Planen är tillväxtberäknat ett år. 

Fastigheten är belägen strax söder om Adak i Malå kommun, Västerbottens län. Asplund 1:30 består av 2 skiften om totalt 35,8 ha varav 28,5 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,4 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till 1 753 m³sk. 

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 54 % av virkesförrådet, följt av gran 37% och löv 9%. 

Fastigheten har inget röjningsbehov under planperioden.

På fastigheten finns ett mindre bostadshus men som inte är beboligt. 

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter större än 50 hektar produktiv skogsmark måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. Är din brukningsenhet 50-100 hektar får högst 50 hektar av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Är brukningsenheten mer än 100 hektar får högst häften av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. 

Fastighetsgränser
Fastighetsgränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Natur och Kultur.
På fastigheten finns ingen registrerad biotop eller höga naturvärden. Källa skogsstyrelsen.

Jakt 
Fastigheten ingår i Adak VVO 4 762. Fiske kan bedrivas mot lösande av fiskekort i området.

Försäljningssätt
Försäljning sker via skriftlig budgivning med ett utgångspris på 375 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Skriftliga bud skall vara Thiger Skog & Mäklarbyrå AB, Anna Thiger, Storgatan 40, 921 31 Lycksele tillhanda senast 2021-10-06

Betalningsvillkor
10 % av köpesumman erläggs som handpenning vid kontraktsskrivning och resterande senast vid tillträdet. 

Besiktning och undersökningsplikt 
Taxeringen har utförts genom att grundyta mätts med relaskop och höjder fastställts med höjdmätare.

Det är köparens ansvar att besiktiga fastighetens skick samt gränser. Uppgifterna om skogen innehåller ej exakta data utan är av säljaren framtaget för att underlätta köparens arbete med att fastställa ekonomiska förutsättningar. Inventeringen görs för att köparen skall få en ungefärlig uppfattning om skogens värden. Det åligger köparen att själv besiktiga skogen tillstånd och dess volymer. Säljaren friskriver sig från ansvaret för avvikelser i detta PM.
Thiger Skog & Mäklarbyrå AB ansvarar ej för felaktigheter i detta material.

Förvärvstillstånd
Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte varit skriven inom den kommun fastigheten ligger de senaste 12 månaderna, samt för juridisk person.

Allmän information

 • Pris: 375 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 113
 • Taxeringsvärde mark: 571 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 571 000 SEK
 • UppdragsID: GKN AAB
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 6 oktober 2021

Kostnader

 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Tele

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning

Inteckningar

 • Inteckningar: 2
 • Totalt belopp: 3 800 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt