Köpa

Oavsett vilken typ av fastighet som du letar efter, kan vi hjälpa dig att hitta den. Du kan börja att leta med hjälp av en av våra fastighetsmäklare. Vi kan också hjälpa dig med att köpa ett hem genom att låta dig veta när nya fastigheter som uppfyller dina kriterier blir tillgängliga på marknaden. Vi kan också ge dig värdefull information om omgivningen och miljön. Hittar ni en egen säljare av fastighet/borätt så är vi behjälpliga med bankvärdering, upprättande av köpeavtal, rådgivning och besiktning m.m. Välkommen att kontakta oss.

Lagfartskostnad utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt. (avser fysiskt person).
Pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget belopp. Fastighetsskatt/avgift utgår med 8 437 kr/år för 2021 för villor - fritidshus. Tomter utgår det 1% av taxeringsvärdet i skatt. För nybyggda fastigheter utgår ingen fastighetsskatt de första 15 åren.

I PORTUGAL Algarvekusten samarbetar vi med ett av större mäklarkontoren i Lagos  Abacoz- Properties. www.abacoz-properties.com.


UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH ANSVAR VID FASTIGHETSKÖP.
Som köpare har du en skyldighet att noggrant undersöka fastigheten. Säljaren ansvarar i
regel inte för fel som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord undersökning.
Nedan beskrivs vad som gäller för fysiska fel i byggnaden, det som man normalt menar när
man talar om fel i fastighet. För andra typer av fel finns andra regler. Texten utgår vidare
ifrån att det är fråga om ett fastighetsköp mellan privatpersoner.
KONKRET FEL.
Med konkret fel menas att fastigheten avviker från det som parterna har avtalat om. Det kan vara fråga om en garanti i köpekontraktet, men också konkreta uppgifter om fastigheten som säljaren har lämnat på annat sätt, exempelvis i objektsbeskrivningen.
NORMAL FÖRSLITNING
En köpare måste räkna med att en begagnad byggnad inte är i samma skick som en ny. Defekter som beror på åldersförändringar och normal förslitning utgör inte fel i köprättslig mening. Först när byggnaden är i sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med, föreligger det ett fel i rättslig mening. När man bedömer vad köparen har anledning att räkna med tar man bland annat hänsyn till fastighetens ålder, pris och allmänna skick.
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Säljaren ansvarar normalt inte för fel som är upptäckbara. Köparen har, brukar man säga, en undersökningsplikt. Om en normalt kunnig köpare skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då
får köparen själv stå för det. Om den normalt kunnige och noggranne köparen inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar säljaren.
Kraven på köparens undersökning är långtgående. Finns det möjlighet måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Upptäcker köparen symtom på fel, eller om det av andra skäl finns
misstanke om fel, skärps kraven ytterligare. I så fall kan även slutna utrymmen behöva inspekteras, och ofta behöver man då ta hjälp av en fackman.

Välkomna att kontakta oss.
hans.fredblad@fredblads.se   www.fredblads.se
Vxl 08-702 24 30    Mob 070-316 25 20

FREDBLADS FASTIGHETSBYRÅ 
Postadress: 
Björnskogsvägen 46,   134 35 Gustavsberg

Besöksadress:
Fannys väg 5,  6 tr ( Sickla Hby-Sjöstad, Kinnarpshuset)